Broekhin reikt leerlingen en bedrijfsleven de hand met vakgebied Technologie & Toepassing

Print
Broekhin reikt leerlingen en bedrijfsleven de hand met vakgebied Technologie & Toepassing

Door in het vak Ondernemen en Techniek en Toepassing projectmatig te werken, combineren de leerlingen denken en doen en krijgen ze een beter beeld van bepaalde beroepen. Afbeelding: Elian Lalieu

Roermond / Merum / Swalmen / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

BC Broekhin Roermond is een van de pilotscholen in Nederland die het vak Technologie en Toepassing (T&T) aanbiedt en hier ook in examineert. Dit vak maakt onderdeel uit van de Ondernemersroute waarin projectmatig gewerkt wordt. Om de meerwaarde hiervan voor leerlingen beter te borgen, wil Broekhin nu meer samenwerken met andere scholen binnen de scholenorganisatie SOML en Limburg.

Vmbo-leerlingen moeten op jonge leeftijd al kiezen waar ze willen studeren en werken. Binnen de ondernemersroute wordt een doorlopende leerlijn (technologieroute) aangeboden waardoor leerlingen samen met het mbo projectmatig samenwerken aan echte opdrachten van bedrijven en organisaties. Zo combineren ze denken en doen en krijgen ze een beter beeld van bepaalde beroepen. Dit projectmatig werken zit ook verweven in het vak Ondernemen en Techniek en Toepassing.

„Niet iedereen heeft iets met techniek of technologie. Om die reden hebben we de raakvlakken met deze gebieden verbreed. Je ontwerpt iets, maakt het, verkoopt het of vervoert het. Technologie zit overal”, verwoordt teamleider Elian Lalieu van BC Broekhin Roermond en kartrekker van de technologieroute binnen de techniekketen Noord en Midden-Limburg. „Vanaf het tweede jaar volgt elke leerling de T&T-leerlijn. Hiermee komen we bedrijven tegemoet die behoefte aan vaardigheden als communiceren, samenwerken, probleemoplossend/kritisch denken en handelen, zelfregulering en digitale geletterdheid. De competentie-ontwikkeldoelen op basis van deze vijf criteria laat zich goed implementeren in de vakken en toetsen in deelprojecten.”

De leerlingen kiezen een van de drie routes: de ‘gewone’, die richting havo of de Ondernemersroute. In het tweede jaar volgen ze T&T en werken ze projectmatig. Het derde jaar staat in het teken van ondernemen en projecten en in het vierde jaar gaan de leerlingen een hele dag meelopen en modules volgen op het mbo van hun keuze. „In drie van de vijf doorlopende leerlijnen starten de leerlingen dan in leerjaar 2 op het mbo”, gaat Elian verder. „De ervaring leert dat je jongeren zo breed onderwijs biedt, waardoor ze beter kunnen kiezen. Ze kijken eerder in bedrijven rond en wat deze later van hen vragen, weten beter hoe het werkt in het mbo, zijn gemotiveerder in de les en vinden het leuk om projecten te doen en elkaar te helpen. Dankzij de verschillende projecten van en met bedrijven vertonen ze steeds meer eigenaarschap.”

Projectleider Susanna Munzinger van de Ondernemersroute zorgt voor een goede implementatie in- en extern en onderhoudt hiervoor de benodigde netwerken.

Samen met bedrijven in de regio wil ze de doorlopende leerlijnen gestalte blijven geven, zodat het voortgezet onderwijs beter aansluit op het mbo en dubbelingen uit het curriculum gehaald worden.

Elians wens is dat meer scholen Technologie & Toepassing omarmen. „De pilot stopt in 2020. T&T moet dan een volwaardig examenvak zijn voor vmbo-t. Een campus zou ideaal zijn, zodat je de deskundigheid en faciliteiten die daarvoor nodig zijn breed met elkaar kunt delen en uitwisselen.”