Onderzoek naar huisvestingsproblematiek basisschool Lataste in Horn

Print
Onderzoek naar huisvestingsproblematiek basisschool Lataste in Horn

Foto is ter illustratie. Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Horn -

Onderwijsstichting Aloysius gaat samen met de gemeente Leudal onderzoek doen naar de huisvestingsproblematiek van basisschool Lataste in Horn.

Basisschool Lataste, een school voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende kinderen, kampt met ruimtegebrek. De school is gebouwd voor negen groepen leerlingen, ieder bestaande uit 12 kinderen, maar op dit moment zijn er twaalf groepen. Daarom worden een speellokaal en de aula inmiddels ook gebruikt als leslokaal.

Voorkeur

In 2008 werd de ergste nood geledigd door een tijdelijk noodlokaal te plaatsen maar dat lokaal is nu aan vervanging toe. De Aloysiusstichting ziet het liefste dat het tijdelijke lokaal uit 2008 wordt weggehaald en er drie nieuwe, tijdelijke units voor in de plek komen. Het geheel of gedeeltelijk verplaatsen van Lataste naar een andere locatie wil men liever niet, omdat samenwerkingsverbanden in de hulpverlening nu dicht bij elkaar liggen.

Contrast

De gemeente Leudal, verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting wil nog even wachten met het nemen van een besluit over de huisvesting. De gemeente ziet zich aan de ene kant geconfronteerd met de vraag van de Aloysiusstichting, aan de andere kant staan in Leudal verschillende schoolgebouwen geheel of gedeeltelijk leeg. „De keuze om dan zomaar over te gaan tot vervanging of uitbreiding van tijdelijke huisvesting bij Lataste staat dan ook in schril contrast tot deze leegstaande gebouwen”, aldus de gemeente.

Begrip

Het onderzoek dat nu wordt gestart zal zich richten op de inpassingsmogelijkheden in bestaande ruimte. „We huren op dit moment ruimte van de stichting Rubicon, die naast ons gevestigd is”, vertelt Ruud van Hertum, directeur van de Latasteschool. „Dat functioneert op dit moment prima en de overeenkomst loopt nog twee jaar. We begrijpen het standpunt van de gemeente, dus we gaan meewerken aan het onderzoek en zullen dan zien wat eruit komt.”