Onenigheid over taxistandplaatsen Walramplein Valkenburg

Print
Onenigheid over taxistandplaatsen Walramplein Valkenburg

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Valkenburg / Berg / Walem / Houthem / IJzeren / Vilt / Sibbe / Oud-Valkenburg / Schin op Geul / Berg en Terblijt / Geulhem / Terblijt -

De nieuwe taxistandplaatsen op het Walramplein in Valkenburg functioneren volgens de taxichauffeurs niet. De gemeente overlegt met de taxibedrijven over een verbetering.

Bij de recente herinrichting van het Walramplein zijn ook de taxistandplaatsen verplaatst. Taxi’s moeten daar wachten op klachten. De gemeente wil daarmee voorkomen dat bewoners van de appartementen rond het plein ’s avonds hinder ondervinden van in- en uitstappende klanten die in het nabijgelegen uitgaanscentrum op stap gaan.

Te klein

De taxichauffeurs parkeren hun wagens echter toch op andere plekken. Volgens hen is de officiële standplaats te klein, waardoor niet alle taxi’s daar kunnen wachten. De gemeente bestrijdt dat. Het probleem is dat de taxi’s in de lengterichting langs het trottoir gaan staan, aldus de gemeente. Als zij dwars op de weg parkeren, zoals de bedoeling is, is er volgens de gemeente wel genoeg plaats.

De gemeente zegt toe dat de standplaatsen beter gemarkeerd worden.