Zorgen over inbraakgolf in Stein

Print
Zorgen over inbraakgolf in Stein

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Stein / Urmond / Elsloo / Berg / Maasband / Veldschuur / Catsop / Meers -

CMB in Stein is ernstig bezorgd over het grote aantal inbraken in de gemeente. De fractie vraagt burgemeester en wethouders wat zij daar samen met de politie tegen gaan doen.

Aanleiding voor een brandbrief hierover is de doorrekening van politiecijfers door data-experts van LocalFocus. De Limburger meldde 6 februari dat Stein en Sittard-Geleen in de landelijke top vijf staan wat betreft het aantal inbraken per duizend inwoners. Sittard-Geleen is in Limburg koploper met 5,8, op korte afstand gevolgd door Stein met 5,6. Daar steeg het aantal inbraken in 2018 met liefst 73,2 procent tot 142.

Raadslid Nancy Martens en burgerlid Kyle Hoeveler vragen of het college hun opvatting deelt dat het aantal inbraken behoorlijke proporties begint aan te nemen en de gevoelens van onveiligheid in de gemeente nadelig beïnvloeden.

Extra prioriteit

Ze schrijven dat ook hen via burgers, buurtwhatsapps en Burgernet berichten bereiken over woninginbraken dan wel pogingen daartoe. Ze informeren of de aanpak van deze problematiek in Stein extra prioriteit gaat krijgen en hoe het kan dat het inbraakcijfer in Stein afwijkt van de rest van Limburg.

Martens en Hoeveler vragen B en W een overzicht van het aantal inbraken de afgelopen vijf jaar, met een specificatie naar wijk en straat. Ook verzoeken ze inzichtelijk te maken na hoeveel aangiftes vervolgonderzoek is ingesteld en hoe vaak er verdachten zijn opgepakt.

Piek

Vorig jaar werden in de 33 Limburgse gemeenten in totaal 3821 inbraken geregistreerd. Er was sprake van een stijging in twaalf plaatsen, waaronder Stein. Sittard-Geleen staat al vier jaar in de top vijf, met 702 inbraken in 2015 als piek.

Landelijk noteerde de politie 43.000 inbraken, een daling van 13 procent ten opzichte van 2017 en een halvering sinds 2013.