Seminar voor agrariërs: ‘Fosfaatrechten: hoe verder?’

Print
Seminar voor agrariërs: ‘Fosfaatrechten: hoe verder?’

De agrarisch adviseurs van Boschland verzorgen een seminar: v.l.n.r. Henk Reijnders, Aalt van de Kamp en Herman Vrielink. Afbeelding: Boschland accountants en adviseurs

Nederweert Eind -

Na een geslaagde fosfaatbijeenkomst voor melkveehouders in 2018 houdt het agrarisch team van Boschland accountants en adviseurs een vervolg met als titel ‘Fosfaatrechten: hoe verder?’ Op donderdag 21 februari staat van 13.30 tot 16.00 uur de deur open bij ‘Ons Boerenerf’ in Nederweert-Eind. Agrariërs kunnen zich deze middag laten informeren over de actualiteiten binnen hun vakgebied.

Innovatieve landbouwondernemer Aad van Leeuwen vertelt deze middag meer over kringlooplandbouw. Bij kringlooplandbouw is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen en afval benut. Het kabinet wil hierin een omslag bewerkstelligen met behoud van de sterke positie van de Nederlandse landbouw. Aad van Leeuwen zal aan de hand van zijn eigen praktijkvoorbeeld uitleg geven over de mogelijke invulling van een circulaire voedselproductie en wat het kan opleveren.

Fosfaatrechten

Veel melkveehouders worstelen nog met de fosfaatrechten. Linssen Advocaten, specialist in agrarisch recht, zal daarom een update verzorgen van de juridische stand van zaken met betrekking tot de fosfaatrechten. Want sinds de invoering hiervan is er nog veel onduidelijkheid en onzekerheid over o.a. de toegekende rechten, het verhandelen hiervan en de knelgevallen. Door de boeren te informeren hoe de regelgeving zal uitwerken voor hun bedrijf kan de blik weer gericht worden naar de toekomst.

De agrarisch adviseurs van Boschland zullen tijdens deze middag meer vertellen over hoe boeren optimaal rendement kunnen halen met de fosfaatrechten. Maar ook dat er nog winst te behalen is in de voergang. Door onder andere goed te kijken naar het voer en de verwerking hiervan is een hogere melkopbrengst te realiseren.

Aanmelden

Het seminar begint om 13.30 uur en eindigt rond 16.00 uur. Het volledige programma is hier terug te lezen. Deelname aan de bijeenkomst ‘Fosfaatrechten: hoe verder?’ is kosteloos, maar aanmelden is wel verplicht. Agrariërs kunnen zich aanmelden via teamfoodenagri@boschland.nl of tel. 085-0410026

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje