Provinciale Statenverkiezingen

D66 Limburg wil ruim 750 miljoen investeren in klimaat

Print
D66 Limburg wil ruim 750 miljoen investeren in klimaat

D66-lijsttrekker Hans Teunissen (rechts) wil driekwart miljard uittrekken voor klimaatbeleid in Limburg. Afbeelding: Harry Heuts

D66 wil de volgende coalitieperiode driekwart miljard euro uittrekken voor klimaatmaatregelen in Limburg.

De D66-lijsttrekkers in de twaalf provincies maakten maandag bekend de komende vier jaar samen 5,3 miljard euro te willen reserveren voor provinciaal klimaatbeleid. Dit moet grotendeels bekostigd worden met het geld dat provincies verdiend hebben met de verkoop van aandelen in energiebedrijven. In Limburg gaat het om een investering van 753 miljoen.

De lijsttrekkers komen met een opsomming van maatregelen die ze in elke provincie willen doorvoeren. Zo moeten alle provinciehuizen in 2030 volledig CO2-neutraal zijn. Provinciale gronden moeten zo veel mogelijk ter beschikking gesteld worden voor de bouw van windmolens en zonneweides. Provincies moeten ook meer investeren in fietspaden en laadpalen voor elektrisch vervoer en in het verduurzamen van woningen.

Maaslijn

Andere plannen verschillen per provincie. Twee van de drie maatregelen die de partij specifiek voor Limburg aankondigt - de elektrificatie van de Maaslijn en van het busvervoer per 2025 - maken al deel uit van provinciaal beleid. Tot slot pleit de partij voor het verlagen van de rente op leningen om huizen en bedrijven te verduurzamen. Hoe groot die renteverlaging moet zijn, kan lijsttrekker en gedeputeerde Hans Teunissen niet zeggen. Overigens gaan andere provincies nog een stuk verder dan de Limburgse afdeling. Zo wil D66 Gelderland dat alle huishoudens een subsidie krijgen van 2000 euro om woningen energiezuiniger te maken.

Overvallen

De lijsttrekkers van het CDA stonden vorige week volop in de belangstelling, toen zij in een brief stevige kritiek uitten op het landelijk Klimaatakkoord. Volgens Teunissen is de verklaring van D66 daar geen reactie op. „Het verhaal van het CDA heeft ons overvallen. Een maand geleden al zijn we met alle lijsttrekkers bij elkaar gekomen in Amersfoort om te bespreken wat er in ieders verkiezingsprogramma staat en om gezamenlijke klimaatmaatregelen te formuleren waar de provincie direct invloed op heeft.” Maandagmiddag worden de plannen aangeboden aan voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad.

Gepeperd

Vorige maand liet het provinciebestuur, waar D66 deel van uitmaakt, nog een gepeperd statement uitgaan over het Klimaatakkoord met daarin zestien punten waar het volgens Limburg op dit moment nog aan schort in het akkoord. Teunissen zegt dat hij zich daar „uiteindelijk” in heeft kunnen vinden, maar dat zíjn partij liever in oplossingen denkt.