Van nul tot nu

Romeinse resten lagen op straat

Print
Romeinse resten lagen op straat

Archeologisch onderzoek in Heerlen. Afbeelding: Archief Martin van der Weerden

Heerlen / Kerkrade / Eygelshoven / Brunssum / Landgraaf / Schaesberg / Nieuwenhagen / Rimburg / Hoensbroek -

In 1877 overtuigde Jos Habets de gemeenteraad van Heerlen er van dat er zorgvuldig omgegaan moest worden met de Romeinse resten.

In de loop van de negentiende eeuw stapelden de vele merkwaardige vondsten uit een Romeins verleden zich op in Heerlen. In de loop van dertig jaar vond men bijzondere resten aan de Valkenburgerweg, Geleenstraat, Uilestraat, Zandweg, Kruisstraat en bij het Welterhuiske. Zo gauw als men ergens ging graven, bijvoorbeeld voor de aanleg van het toen nieuwe gemeentehuis, was het weer raak. Spelende kinderen wisten hier wel raad mee. Dicht aan de oppervlakte vonden zij veelvuldig Romeinse keizermunten. Sommigen hadden al een aardige collectie opgebouwd. Verkopen aan plaatselijke notabelen, zoals dokter Widdershoven, leverde een aardige zakcent op. Maar ook het Bonnefantenmuseum te Maastricht en het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden sloegen hun slag.

In het geweer

Jos Habets, rijksarchivaris in Limburg en voorzitter van het Limburgs Geschiedkundig Genootschap, vond dat het zo niet langer kon. Hij bracht de publieke opinie in het geweer tegen de manier waarop met het erfgoed uit de eerste vier eeuwen van onze jaartelling omgesprongen werd. De gemeenteraad besloot op 19 november 1877 dat deze oudheden voortaan in Heerlen moesten blijven. In het toenmalige raadhuis werd hier ruimte voor vrij gemaakt. Voortaan kwam ook een fors deel van de particuliere collecties via schenking of aankoop in het bezit van de gemeente.

Thermenmuseum

De grootschalige bouwprojecten voor de mijnbouw brachten de vondstenrijkdom in een verdere stroomversnelling. In 1921 werd de functie van museumconservator ingesteld. Na een tussenstop in een vleugel van de stadsschouwburg werd de collectie vanaf 1977 in het Thermenmuseum ondergebracht. Met De Vondst is inmiddels een nieuwe fase bereikt.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje