Ontwerp projectplannen voor versterking dijken Heel en Beesel dit voorjaar ter inzage

Print
Ontwerp projectplannen voor versterking dijken Heel en Beesel dit voorjaar ter inzage

De komende weken vinden gesprekken plaats over de tijdelijke of permanente overname van percelen langs de te versterken dijken Afbeelding: Waterschap Limburg

Reuver / Beesel / Heel -

Waterschap Limburg heeft een nieuwe stap gezet in de richting van de voorgenomen dijkversterkingen bij Heel en Beesel. De komende weken vinden met zo’n veertig grondeigenaren gesprekken plaats over de tijdelijke of permanente overname van hun percelen langs de te versterken dijken in Heel en Beesel. Het gaat om aankoop van grond die permanent nodig is of het huren van grond om de geplande werkzaamheden mogelijk te maken.

Voor het aanvragen van de benodigde vergunningen vindt binnenkort bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven plaats. Om ontheffing te krijgen in het kader van de Wet Natuurbescherming zal ook de flora en fauna in het gebied onder de loep worden genomen.

In dit plan staat een beschrijving van het werk en de manier waarop het waterschap de werkzaamheden uitvoert. In het tweede kwartaal van dit jaar legt Waterschap Limburg de ontwerp projectplannen Waterwet voor Heel en Beesel gedurende zes weken ter inzage. Tijdens die periode organiseert het waterschap inloopavonden om de plannen toe te lichten. Betrokkenen kunnen dan de plannen inzien en een zienswijze indienen.

In Heel dient 3600 meter dijk versterkt te worden. In Beesel gaat het om 1200 meter. Inwoners uit de omgeving zijn de afgelopen jaren intensief betrokken bij het tot stand komen van de plannen. Binnenkort zal een aannemer worden gecontracteerd.