Verkoopdeal

Papierfabriek betaalde provincie al tijden geen huur

Print
Papierfabriek betaalde provincie al tijden geen huur

In september werd de fabriek in Meerssen overgedragen aan Marsna Paper. Afbeelding: Johannes Timmermans

Meerssen / Ulestraten / Moorveld / Bunde / Rothem / Geulle -

Voordat de provincie het papierfabriekscomplex in Meerssen voor één euro verkocht aan Marsna Paper, betaalde het bedrijf al geruime tijd geen huur meer.

De verkoopdeal van de papierfabriek in Meerssen werd in juni met moeite door Provinciale Staten geloodst. Het complex is in september voor het symbolische bedrag van één euro officieel van de hand gedaan. Nog eens 4,3 miljoen euro telde de provincie neer voor achterstallig onderhoud. Dit terwijl tien jaar eerder het terrein voor 3,3 miljoen euro was aangekocht.

Geheimhouding

De controlecommissie van Provinciale Staten meldt nu dat Marsna Paper sinds april 2018, ongeveer een halfjaar voor de verkoop, al geen huur meer betaalde aan de provincie. Uit dossierstukken over de verkoop blijkt dat het om een huurbedrag van ruim drie ton per jaar gaat. Van het college van Gedeputeerde Staten wil de controlecommissie weten of de politiek ten tijde van de besluitvorming wel geïnformeerd was over het feit dat het bedrijf zijn verplichtingen niet nakwam. Het provinciebestuur antwoordt dat dit vermeld staat in het dossier dat Statenleden onder geheimhouding hebben kunnen inzien. Lang niet alle partijen hebben dit bekeken.

Schoonheidsprijs

PVV-fractieleider en voorzitter van de controlecommissie Robert Housmans vindt dat het college anders met deze informatie had moeten omgaan. „Ik snap dat je de financiële administratie van bedrijven niet zomaar openbaar kan maken. Maar er zijn andere manieren van informeren dan ellenlange dossiers integraal ter inzage te leggen.” Voor hem geldt dat hij ondanks deze nieuwe informatie nog steeds achter zijn besluit staat om de deal te steunen. „Het komt de betrouwbaarheid van het bedrijf natuurlijk niet ten goede en het verdient allemaal bepaald niet de schoonheidsprijs, maar we moesten het complex kwijt.”

Staatssteun

Niet alleen in Provinciale Staten is veel discussie over de transactie. Twee concurrerende papierfabrieken hebben bij de Europese Commissie geklaagd. Zij vinden dat de provincie zich schuldig maakt aan staatssteun. Deze week maakte ook de Rekenkamer bekend een diepgravend onderzoek te starten naar de verkoop. Een eerder uitgevoerde quickscan riep bij de onderzoekers vragen op over onder meer het publieke belang van de verkoop, de informatieverstrekking aan de Staten en ook over staatssteun.

De directeur van Marsna Paper was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje