Boerendag Middelaar keert niet meer terug

Print
Boerendag Middelaar keert niet meer terug

Toepasselijk shot, genomen tijdens de laatste Boerendag. Afbeelding: Boerendag Middelaar

Ottersum / Milsbeek / Heijen / Ven-Zelderheide / Molenhoek / Mook / Middelaar / Plasmolen / Gennep -

Het dorp Middelaar raakt een van zijn traditionele evenementen kwijt. De Boerendag Middelaar verschijnt in de toekomst niet meer op de agenda. De organisatie van het historische en nostalgische vierjaarlijkse evenement heeft besloten de stichting op te heffen. Dit omdat de nodig geachte verjonging in het stichtingsbestuur is uitgebleven. Na vijf edities gaat de stekker uit de Boerendag Middelaar.

De Boerendag Middelaar werd in 2000 geïntroduceerd ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de gemeente Mook en Middelaar. Alle kernen uit de meest noordelijke gemeente van Limburg werd gevraagd een festiviteit te organiseren in het kader van het tweede eeuwfeest. “In Middelaar is toen het idee ontstaan voor de Boerendag, om dat het aansloot bij het plattelandskarakter van ons dorp”, vertelt Wim Janssen van Stichting Boerendag. Bij de organisatie van het evenement werd steeds de hulp van dorpsverenigingen gevraagd. Van de opbrengst van de Boerendag werd een deel verdeeld onder de verenigingen die vrijwilligers leverden. “De bijdrage werd omgeslagen naar het aantal uren vrijwilligerswerk”, vertelt Janssen. Het negenkoppige bestuur zou normaal gesproken dit jaar de organisatie voor editie zes opstarten, met een verjongd bestuur. Want van de zittende leden had twee derde aangegeven te gaan stoppen. “De Boerendag is in 2000 gestart, en sindsdien zijn wij allemaal negentien jaar ouder geworden. Begrijpelijk dat mensen willen stoppen en plaats maken voor jongere opvolgers.” Die stonden niet in de rij, er werden geen nieuwe bestuursleden gevonden. Er bleven drie bestuursleden over, en dat is te weinig om de organisatie op te starten. “Jammer maar blijkbaar leeft de Boerendag niet bij de jongere dorpsgenoten”, zegt Janssen. Inmiddels is de stichting ontbonden en is het batig saldo dat resteerde verdeeld onder Middelaarse goede doelen. Zoals statutair vastgelegd is het geld verdeeld. Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten om het resterende saldo uit te keren aan de organisaties van de Lichtjesoptocht, de Middelaardag (Jeugdwerk), het Eetpunt in de Koppel, de werkgroep Jeugdkermis, de KBO en de Stichting Hulp bij Hartstilstand Middelaar en Plasmolen (AED). In een bericht schreef het bestuur: ‘Met weemoed kijkt het bestuur terug op het enige grootschalige evenement in ons dorp. … Het bestuur vindt het erg spijtig dat de stichting geen maatschappelijk draagvlak meer heeft in ons dorp en dat de Boerendag Middelaar ophoudt te bestaan.’