Hoogwater verandert natuurgebied bij Visserweert

Print
Hoogwater verandert natuurgebied bij Visserweert

Hoog water bij Illikhoven en Visserweert. Afbeelding: René Corten

Born / Roosteren -

Door regenval en smeltwater is het waterpeil gestegen in de Maas. Het zorgde ervoor dat de nevengeul bij Illikhoven blank kwam te staan. Dat levert niet alleen een idyllisch plaatje op, het is tevens het bewijs dat de werkzaamheden van de afgelopen jaren zin hebben gehad.

De brug die Illikhoven en Visserweert met elkaar verbindt, loopt normaal gesproken over een droog landschap waar Konikpaarden en Gallowayrunderen lopen. Afgelopen week was dat anders. Doordat de temperatuur steeg, smolt de sneeuw in de Ardennen. Ook de regenval droeg haar steentje bij aan de hoge waterstand in de Maas. Het gevolg was goed zichtbaar.

Ontgrinding

Het gebied liep in 1995 onder water waardoor er maatregelen werden genomen. Jaren van ontgrinding en veranderingen in het natuurlandschap volgden. Zo werd de Maas verbreed om bij hoogwater overtollig water de ruimte te bieden. Het ging ten koste van landbouwgrond en bomen. De bomen worden niet teruggeplaatst omdat ze voor stuwing kunnen zorgen en zich in de dijk kunnen wortelen, waardoor er schade ontstaat. De bomen die er nog staan, bevinden zich op privégronden.

Er is voor gekozen de rivierbedding schuin af te steken en de natuur zijn gang te laten gaan. Natuurmonumenten verwacht dat bloemzaden en kruiden vanzelf aanwaaien en zo voor een fleurig beeld zorgen in de zomer.

Rotzooi

Het water is inmiddels aan het zakken. Daardoor spoelt er nogal wat rotzooi aan. Vrijwilligers van onder meer sportverenigingen en het IVN zijn betrokken in het project Schone Maas. Zij ruimen alles gezamenlijk op.