Onderzoek naar bestrijding hitte op scholen Brunssum

Print
Onderzoek naar bestrijding hitte op scholen Brunssum

De brede school in Treebeek. De problemen bij hitte werden daar in 2018 opgelost. Afbeelding: Jean-Pierre Jans

Brunssum -

De Movarestichting onderzoekt wat nodig is om bij hitte verantwoord onderwijs te kunnen geven op basisscholen in Brunssum.

Gebleken is dat veel bestaande scholen in de Parkstadgemeente onvoldoende zijn voorbereid of ingericht om passende maatregelen te nemen bij hoge temperaturen.

Schaduw

Tijdens enkele schoolbezoeken van gemeentelijke vertegenwoordigers hebben leerkrachten de problemen nadrukkelijk aan de orde gesteld. Al in 2017 zijn gesprekken gevoerd. De val van het Brunssumse college dat jaar heeft echter voor vertraging gezorgd. In de zomer van 2018 kwam het geregeld voor dat uit noodzaak buiten - in de schaduw - les werd gegeven.

De gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting. Wethouder Math Houben (PAK, Onderwijs) is in gesprek gegaan met de directeuren van de Brunssumse Movare-basisscholen. Daarna is afgesproken de problemen per school te onderzoeken en te inventariseren. Op basis daarvan moet een zogenoemde Hitteplan worden opgesteld.

Oplossingen

Dit geldt voor alle basisscholen, ook voor de niet bij Movare aangesloten Vlindertuin, St. Franciscus en Benjamin. ‘Op grond van de bevindingen wordt bezien welke oplossingen er mogelijk zijn voor Brunssumse basisscholen, met inachtneming van de eigendomsverhoudingen en de geldende wet- en regelgeving’, meldt de gemeente.

Movare heeft 47 scholen in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Het onderzoek loopt momenteel alleen in Brunssum, zegt Kiki Huynen, lid van het college van bestuur van Movare. De stichting heeft acht scholen in Brunssum. „In een aantal gebouwen loopt de temperatuur al jaren behoorlijk op. Twee jaar geleden zijn we met de gemeente aan de slag gegaan in de brede school waar De Opstap en Trampoline zijn gevestigd. Daar hebben we het klimaatsysteem goed aan de gang gekregen.”

Temperatuur

Vorig jaar liep de temperatuur bij bijvoorbeeld de Caleidoscoop extreem op. „Op de tweede etage werd het boven de dertig graden. Goed onderwijs geven of volgen is dan niet mogelijk.”

De ideale binnentemperatuur ligt tussen de 18 en 22 °C. In de zomer mag de binnentemperatuur tot ongeveer 26 °C stijgen, maar liever niet hoger. Bij hogere temperaturen vermindert de behaaglijkheid en nemen ook de (leer)prestaties van kinderen af. GGD en RIVM hebben tijdens de hittegolf van 2018 nadrukkelijk gewezen op het grotere gezondheidsrisico dat kinderen lopen.

Wanneer de inventarisatie is afgerond, is nog niet bekend.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje