Opstelling bisdom valt slecht bij raad Stein

Print
Opstelling bisdom valt slecht bij raad Stein

Met drones is in 2015 het achterstallig onderhoud aan de Sint Jozefkerk in Kerensheide in beeld gebracht. Afbeelding: Annemiek Mommers

Stein / Urmond / Elsloo / Berg / Maasband / Veldschuur / Catsop / Meers -

Het Bisdom Roermond weigert de pastorie in Kerensheide te verkopen aan de Stichting Wijkcentrum Sint Jozef Kerensheide. Dit tot ongenoegen van de Steinse raad.

Die stelde donderdag 110.000 euro beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek rond hergebruik van de in 2017 gesloten kerk. De stichting wil in en naast de kerk een woonzorgvoorziening en wijkcentrum realiseren. Er is al een voorstudie verricht naar de behoefte aan wonen en zorg, betaald door gemeente, provincie, kerkbestuur en Rabobank.

Behoefte

De behoefte bleek er te zijn, waarna werd besloten te gaan werken aan een sluitende businesscase. Daarvoor moet veel expertise worden ingehuurd.

Alle fracties prezen het initiatief en het belang voor de wijk. Maar er was ook scepsis over de financiële haalbaarheid, in de hand gewerkt door onduidelijkheid over het commitment van eerder genoemde partners in zorg en volkshuisvesting. „Sterker nog, buiten Zaam Wonen hangt iedereen achterover en spreekt men zich niet uit over een mogelijke materiële bijdrage en hun intenties”, zei José Ie (PvdA).

Mirjam Driessen-Frederix (SB) sprak van „een magere insteek” en ook andere partijen misten brede bereidheid om in het miljoenenproject te stappen.

Pastorie

Kritiek was er ook op het bisdom, dat instemt met overdracht voor 1 euro van de kerk inclusief 1,2 miljoen euro aan achterstallig onderhoud. De pastorie is ook in het concept opgenomen. Het bisdom wil dit pand echter niet verkopen maar verhuren, waarna de stichting het mag onderverhuren.

Jorg Driessen (DOS) vroeg zich af waarom dit zo ging. José Ie vulde dat in. „Door de verbouwing zal de pastorie alleen maar in waarde stijgen. Met de uitvoering van deze plannen stijgt dus de waarde van het vastgoed en tegelijkertijd wordt ook nog huur betaalt. Dit zou iedereen wel willen.”

Een woordvoerder van het bisdom zegt dat het algemeen beleid is onroerend goed niet te verkopen, behalve kerken die herbestemd worden. „Een pastorie kan een inkomstenbron zijn voor het parochiebestuur, door te verhuren ontvang je er op termijn veel meer geld voor. Zie het als een spaarpotje voor de toekomst van de parochie, die wel blijft bestaan.”

Toezegging

De raad, die straks niet structureel wil bijdragen, vond het krediet nogal hoog maar stemde er behalve de PvdA toch mee in, na de toezegging van wethouder Hub Janssen (CDA, Sociaal Domein) dat de raad zich nog een keer kon buigen over de opdracht voordat deze werd aanbesteed. Verder gaat Janssen nog eens proberen het bisdom op andere gedachten te brengen.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje