Zandwinning

Provincie: vervroegde stop Sibelco onbespreekbaar

Print
Provincie: vervroegde stop Sibelco onbespreekbaar

De gemeente Heerlen wil dat Sibelco in 2025 stopt met afgravingen. Afbeelding: Johannes Timmermans

Heerlen / Hoensbroek -

De provincie is niet bereid om strengere eisen te stellen aan de zandwinning in de Sibelcogroeve in Heerlen. Ook niet nu de gemeente Heerlen naar de rechter stapt.

Verschillende partijen in Provinciale Staten drongen er vrijdag bij gedeputeerde Hans Teunissen (Ontgrondingen) op aan de graafwerkzaamheden in de groeve eerder te laten eindigen dan nu is vastgelegd. In een vergunning die door de provincie is verstrekt, wordt zandwinning toegestaan tot 2033. Vorige week werd bekend dat de gemeente Heerlen, die eist dat het werk stopt in 2025, naar de Raad van State stapt. Stichting Behoud Brunssummerheide en BuurSibelco kondigden eerder aan hetzelfde te zullen doen.

Pleuris

„Op dit dossier is inmiddels de pleuris uitgebroken”, constateerde fractievoorzitter Andy Rossel van GroenLinks. „De gemeente en omwonenden staan straks lijnrecht tegenover elkaar. Waarom kan er niet gezocht worden naar een compromis?” Teunissen maakte meteen duidelijk dat dit niet bespreekbaar is. „Ik ben hier altijd klip-en-klaar over geweest. We gaan niet meer praten over de termijn van de vergunningverlening.”

Verstandhouding

De gedeputeerde vindt dat hij de tegenstanders een heel eind tegemoetgekomen is. Vanaf volgend jaar wordt de helft van het groevegebied opengesteld voor publiek. Ook is een stokje gestoken voor het afgraven van de mijnsteenberg. „Twee van de drie eisen hebben we ingewilligd. Over de andere verschillen we fundamenteel van mening.” Teunissen zei ook dat ondanks de aangekondigde rechtszaken de verstandhouding met omwonenden en gemeente goed is. „No hard feelings. Wij willen met z’n allen op een positieve manier praten over de invulling van het gebied en over de mogelijkheden voor recreatie. Dat gaat hartstikke goed tot op de dag van vandaag.”

Een motie van GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren waarin het provinciebestuur werd opgeroepen tot nieuwe afspraken te komen, werd weggestemd door een ruime meerderheid in de Staten.