Enorme vraag naar screening door Justitie

Print
Enorme vraag naar screening door Justitie

Afbeelding: Getty Images

Werkgevers, instellingen en scholen vragen massaal om een verklaring omtrent het gedrag (vog) van nieuw personeel en vrijwilligers. Vorig jaar werden maar liefst 1,2 miljoen vog’s aangevraagd, flink meer dan het jaar ervoor (ruim 1 miljoen).

Vanwege de forse stijging moest screeningsdienst Justis zelfs extra personeel inschakelen, zegt het ministerie van Justitie.

De vog blijkt een steeds populairder middel om bijvoorbeeld ontuchtplegers en fraudeurs buiten de deur te houden. Aanvragers ontvangen alleen een vog als ze in het (recente) verleden geen (relevante) strafbare feiten gepleegd hebben. Zo krijgen penningmeesters van een voetbalclub geen papiertje als ze zijn veroordeeld voor boekhoudfraude, en kunnen medewerkers van een kinderdagverblijf een bewijs vergeten als ze een zedenverleden hebben. Het aantal vog-afwijzingen schommelt al jaren grofweg tussen de 2500 en 3500.

De vog-regeling helpt ‘toekomstige delictplegers’ te weren, blijkt uit eerder onderzoek via het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC). Ook daalde het aantal criminele activiteiten met 50 procent bij mensen aan wie een vog geweigerd was: „Zo kan de weigering gezien worden als aansporing om het leven te beteren”, stelde toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Justitie) in 2017.

Maar het systeem is niet waterdicht, waarschuwen kenners. Neem de recente misbruikzaak rond een Rotterdamse atletiekcoach. Die kon gewoon een vog krijgen, ondanks eerdere signalen en klachten over seksueel misbruik. Anderzijds schrikt de regeling ex-criminelen te veel af, wordt gevreesd.

Het WODC laat de gehele regeling rond de vog’s nog dit jaar evalueren.