Luchtruim boven Limburg zorgt voor gevaarlijke situaties

© © Jean-Pierre Geusens

Na Schiphol kent Maastricht Aachen Airport de meeste luchtruimschendingen. Dit zijn voorvallen waarbij een vliegtuig zonder toestemming een gecontroleerd luchtruim binnenvliegt en zo een gevaar vormt voor landend of opstijgend vliegverkeer van de Limburgse luchthaven.

In het allerergste geval kan dit leiden tot een botsing in de lucht. De oorzaken voor de vele schendingen zijn voornamelijk navigatiefouten en het verkeerd instellen van hoogtemeters door piloten. Ook een verkeerde interpretatie van het luchtruim, onvoldoende vluchtvoorbereiding en afleiding zorgen voor gevaarlijke situaties. Dat blijkt uit gegevens die zijn vrijgegeven door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. in 2017 was er in Nederland sprake van 332 zogeheten ‘airspace infringements’. Het getal 332 is niet verder uitgesplitst naar luchthaven.

MAA

Wel zijn cijfers bekend van Maastricht Aachen Airport over de periode 2010-2016. Toen ging het in totaal om 518 schendingen van het luchtruim in de nabijheid van de Limburgse luchthaven. De meeste incidenten (87 procent) worden veroorzaakt door de kleine luchtvaart. Dat zijn lesvliegtuigen, privéjets, rondvluchten en commerciële zakenvluchten. Dat er in Limburg relatief veel luchtruimschendingen voor komen heeft te maken met de unieke vorm van Limburg. In het zuidoosten van Maastricht Aachen Airport zijn het voornamelijk vliegtuigen die een stukje ‘afsnijden’ door navigatiefouten. Ten noorden van het gecontroleerde luchtruim vinden ongeoorloofde kruisingen van het luchtruim plaats vanuit Duitsland naar België en omgekeerd.

Visueel

De problemen ontstaan omdat de kleine luchtvaart vooral visueel vliegt. Radiocommunicatie is niet verplicht en dat verhoogt de kans op het onbedoeld binnenvliegen van het luchtruim in de omgeving van luchthavens.

De inhoud van deze productie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van De Limburger. Meer van WijLimburg