Arthur Prakken neemt voorzittershamer Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia Eys ter hand

Print
Arthur Prakken neemt voorzittershamer Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia Eys ter hand

Het bestuur van Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia Eys met van links naar rechts Siegfried Mueller, Hans Bindels , Arthur Prakken, Theo Dahlmans, pastoor Ton Reijnen en Ad Broers. Afbeelding: Zangkoor St. Cecilia Eys

Eys -

Tijdens de jaarvergadering van Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia Eys op donderdag 14 februari werd Arthur Prakken gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Theo Dahlmans op.

Theo Dahlmans is sinds 1963 lid van het koor, waarvan de laatste 27 jaar als voorzitter. Daarnaast is hij actief voor de parochie, waar hij deel uitmaakt van de lectoren- en pastoraatsgroep, het liturgisch beraad en de communie- en vormselvoorbereiding. Tevens is hij secretaris van het dekenaat Gulpen. Arthur is werkzaam als leraar klassieke talen aan het Bernardinuscollege te Heerlen. Hij is verder onder andere de stimulerende en geroutineerde reisleider van Eys op weg naar de Eeuwige Stad Rome.

Het koor telt momenteel 27 leden en zingt elke zondag de hoogmis om 9.45 uur. De eerste zondag van de maand zijn het Nederlandse gezangen, de overige zondagen Gregoriaans. Net als alle andere koren, is er helaas geen aanwas meer van nieuwe leden.