Brunssumse parochie zoekt geld voor restauratie monumentale Gregoriuskerk

Print
Brunssumse parochie zoekt geld voor restauratie monumentale Gregoriuskerk

De Brunssumse Gregoriuskerk. Afbeelding: Annemiek Mommers

Brunssum -

Het Parochiecluster Brunssum-Centrum moet op zoek naar extra fondsen voor restauratie van de Gregoriuskerk.

Burgemeester en Wethouders van Brunssum hebben een verzoek om subsidie afgewezen. Voor de restauratie van de Gregoriuskerk is 450.000 euro nodig. Het kerkbestuur van de parochie had de gemeente om een bijdrage van 70.000 euro gevraagd.

Verbaasd

Pastoor Delahaye is verbaasd over de afwijzing. „De gemeente Heerlen steekt geld in de Sint Josephkerk (Heerlerbaan) en de Sint Janskerk (Hoensbroek). De parochies hebben in juli 2018 subsidie aangevraagd en die werd in september toegewezen. Ik ben zelf naar de burgemeester gestapt om duidelijkheid te krijgen.”

Voor de ‘kleine Jan’ wordt 15.000 euro vrijgemaakt, voor de Sint Josephkerk wordt 39.000 euro uitgetrokken. „Heerlen steekt de nek uit voor cultureel erfgoed. De Gregoriuskerk is een beeldbepalend Rijksmonument. Het zou de gemeente mooi staan om aan de instandhouding een bijdrage te leveren. Ze heeft in mijn ogen daartoe ook een verantwoordelijkheid.” De pastoor weet nog niet hoe het extra geld kan worden ingezameld.

Bisdom

Volgens het bisdom hoeft de restauratie van de kerk niet direct in gevaar te komen. Het kerkenprogramma van provincie en bisdom staat garant voor 70 procent van het benodigde budget. „Parochie en gemeente zouden beide de resterende 30 procent bijdragen, de parochie moet een andere manier gaan vinden om het geld bij elkaar te krijgen”, aldus een woordvoerder.

Het Brunssums college adviseert het kerkbestuur van de Gregoriuskerk instandhoudingssubsidie aan te vragen bij het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Mijnbouw

De Gregoriuskerk is een Rijksmonument. Ze werd in 1963 in gebruik genomen en was feitelijk de vierde kerk op grofweg dezelfde plek. Het derde kerkgebouw, een neoromaanse kruisbasiliek, werd in de periode 1917 - 1919 gebouwd. Ze was al snel niet meer groot genoeg voor de door mijnbouw fors groeiende parochie. Dezelfde steenkoolwinning bracht het kerkgebouw dusdanig veel schade toe dat sloop de enige optie was.

De Duitse architect Gottfried Böhm tekende voor het ontwerp van de huidige kerk. Die werd op kosten van de Staatsmijnen gebouwd. De kerktoren is tot ver buiten Brunssum te zien.

In de Gregoriuskerk is een hardstenen renaissance doopvont uit 1672 aanwezig. Ook het barok orgel uit ongeveer 1700 heeft een bijdrage geleverd aan de titel Rijksmonument.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf 1,04 per week.

Bekijk de aanbieding →