Brussel

Akkoord over lagere EU-uitstootnorm voor trucks

Print
Akkoord over lagere EU-uitstootnorm voor trucks

Afbeelding: ANP

Nieuwe vrachtwagens moeten in 2025 15 procent minder CO2 uitstoten vergeleken met 2019 en in 2030 30 procent.

De EU-landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn dat overeengekomen.

Het is voor het eerst dat Europa beperkingen oplegt aan de emissie van broeikasgassen van vrachtwagens. Dat is nodig om de klimaatdoelen te halen die in het akkoord van Parijs zijn vastgelegd. Het gaat om vier categorieën vrachtwagens die samen 70 procent van alle zware trucks voor de lange afstand dekken. Ook bussen vallen onder de nieuwe norm.

Er komt daarnaast een systeem om fabrikanten te stimuleren vrachtwagens met nul of een heel lage CO2-uitstoot op de markt te brengen. De toekomst van schonere vrachtwagens zal worden voortgedreven door innovatie, zegt GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout, die bij de onderhandelingen was betrokken. Dit is een kans voor de Europese industrie om innovatie te omarmen en haar mondiale leiderschap in schone voertuigen te versterken, reageerde EU-commissaris Miguel Arias Cañete (Klimaat en Energie).

Lang onderhandelen

De uitstootnorm is na lang onderhandelen tot stand gekomen. Het Europees Parlement stemde in november voor een reductie van 20 procent in 2025 en 35 procent in 2030, vergeleken met 2019, maar de lidstaten wilden zover niet gaan. De Europese Commissie komt over drie jaar met voorstellen voor doelstellingen voor na 2030.

Eickhout noemt het een groot succes dat er wetgeving komt die vervuiling tegengaat en de luchtkwaliteit verbetert. Wel vindt hij het een „schand” dat sommige regeringen de belangen van hun industrie belangrijker vinden dan die van hun bevolking. Met name Duitsland en Centraal-Europese landen blokkeerden volgens hem ambitieuzere doelen.

Totale uitstoot

Vrachtwagens, bussen en touringcars zorgen voor 6 procent van de totale Europese CO2-uitstoot. Landen als China, Canada, Japan en de VS kennen al uitstootnormen voor vrachtwagens.

De Europese brancheorganisatie ACEA is bezorgd over de haalbaarheid van de gestelde doelstellingen. Die zijn erg ambitieus, vinden truckbouwers. Volgens hen kan de industrie dit niet alleen. De Europese lidstaten zullen ervoor moeten zorgen dat er in alle landen bijvoorbeeld voldoende oplaadpunten voor alternatief aangedreven vrachtwagens zijn.