Bosranden Bemelerberg en Schiepersberg worden aangepakt

Print
Bosranden Bemelerberg en Schiepersberg worden aangepakt

De aapjesorchis is een zeer zeldzame verschijning in Zuid-Limburg. Het zou mooi zijn als die zou kunnen profiteren van het uitgevoerde kapbeheer. Afbeelding: Henk Heijligers

Bemelen / Cadier en Keer -

Het Limburgs Landschap werkt deze maand tussen de Bemelerberg en Schiepersberg richting Cadier en Keer. Delen van bosranden van Mettenberg, Bunderberg, Koeberg, Julianagroeve en Schiepersberg worden over een breedte van 5 tot 20 meter plaatselijk gekapt.

Opvallende bomen zullen blijven staan. De maatregel vloeit voort uit de luchtvervuiling. De bodem is de laatste eeuw door neerslag van stoffen als stikstof uit verkeer, landbouw en industrie verzuurd en te voedselrijk geworden. Hoewel de vervuiling door allerlei maatregelen is afgenomen, is die nog steeds te hoog voor veel kwetsbare natuurgebieden. Omdat de luchtvervuiling niet snel genoeg te stoppen blijkt, krijgt onder andere Het Limburgs Landschap geld van de provincie Limburg om de schade te beperken onder de naam PAS-maatregelen (Programmatische Aanpak Stikstof).

Soortenrijkdom

Het Limburgs Landschap wil graag meer soortenrijkdom. Door bomen te kappen en weg te halen, verdwijnt er voedselrijkdom uit het gebied en komt er ruimte voor andere, meer kwetsbare, soorten. Van nature komen er bepaalde boomsoorten voor in Zuid-Limburg. Om de bossamenstelling zo natuurlijk mogelijk te maken, gaat Het Limburgs Landschap bij het kappen van de bomen eerste de ‘vreemde’ soorten als Amerikaanse eik, populier en door essentaksterfte aangetaste essen weghalen. Na het kappen wordt, later dit jaar, ook de strooisellaag verwijderd. Zo verdwijnen er nog meer voedingsstoffen en komt plaatselijk de kalkbodem aan de oppervlakte. Al eerder omgevallen bomen blijven liggen omdat er al veel nieuw leven in zit zoals insecten en paddenstoelen.

Variatie

De hellingbossen rondom Bemelen en Cadier en Keer krijgen door deze ingreep gevarieerdere randen met meer milieuverschillen en geleidelijke overgangen van korte, grazige vegetatie naar hoog opgaand bos. Het varieert van vol in de zon, op kalk of grindrijke bodem, via halfschaduw naar juist beschut en dichter bos. Zo vinden meer soorten een geschikte plek. De uitgedunde bosstroken zullen met een kudde schapen en geiten begraasd gaan worden.

Rommelig

Natuurlijk zorgt deze stevige ingreep voor een andere bosbeeld, soms is het zelfs even rommelig. De ervaring leert dat het voor bezoekers eerst even schrikken is. De actie levert de komende jaren natuurrendement op en dat is naast de bijdrage aan de soortenrijkdom ook voor de wandelaars aantrekkelijk.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen