Steinse basisscholen gaan nog niet samen

Print
Steinse basisscholen gaan nog niet samen

De basisschool in Kerensheide. Afbeelding: Rob Oostwegel

Stein / Urmond / Elsloo / Berg / Maasband / Veldschuur / Catsop / Meers -

De Steinse basisscholen in Kerensheide en De Maaskei gaan niet per 1 augustus dit jaar samen. Er is meer tijd nodig om alle consequenties in beeld te brengen die in het onderzoek rond samenvoeging naar voren komen.

De directeuren schrijven dit in een nieuwsbrief aan de ouders en verzorgers. Aanvankelijk was het streven de scholen 1 augustus vorig jaar samen te voegen. Maar in februari 2018 schreef de bestuursvoorzitter van scholenkoepel Kindante dat zorgvuldigheid vóór tijd ging en het onderzoek tijd nodig had. Alle betrokkenen dienden daarbij goed te worden meegenomen, stelde Peter Lemmens. Hij zette toen in op het samengaan van de scholen vanaf 1 augustus 2019 maar nu is besloten dat ze ook 1 augustus op de gebruikelijke manier starten omdat het onderzoek nog niet is afgerond.

Huisvesting

Over de huisvesting is een enquête gehouden. De respons onder ouders en verzorgers was bij basisschool Kerensheide ruim 66 procent en De Maaskei 76 procent.

Ouders van kinderen op de katholieke school in Kerensheide zijn in ruime meerderheid (76 procent) vóór een nieuw te vormen kindcentrum. De anderen kunnen nog geen keus maken maar niemand is ertegen. Dat geldt wel voor 5 procent bij de openbare De Maaskei, waar 60 procent nog geen keuze kan maken. Slechts 35 procent van de ouders is hier voorstander van een nieuw kindcentrum. Onder meer de huidige locatie en werkwijze zijn argumenten nog geen keuze te maken. Bij de school in Kerensheide wordt onduidelijkheid over de visie, groepsgrootte en locatie vaker genoemd als reden nog niet te kiezen.

Locatie

Ook over het belang van de locatiekeuze wordt verschillend geoordeeld. Zo vinden ouders van Kerensheide de uiteindelijke locatie minder belangrijk dan de visie en de onderwijskwaliteit. Bij De Maaskei is dit andersom. Van alle ouders vindt 13 procent het wenselijk dat onder- en bovenbouw op aparte locaties worden gehuisvest. De huidige gebouwen aan de Langhaagweg en Dieterenstraat blijven dan in gebruik.

De directies vinden de uitslag van de enquête van belang om te kunnen bepalen hoe een mogelijk kindcentrum gehuisvest gaat worden. De laatste hand wordt nu gelegd aan een onderzoeksrapport dat inzicht moet bieden in de beschikbare ruimte en de staat waarin de gebouwen verkeren. Daarnaast werken medewerkers en ouders mee aan het formuleren van de missie en visie van het eventuele kindcentrum.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje