Werkzaamheden rond de Volmolen

Print
Werkzaamheden rond de Volmolen

De Volmolen in Epen. Afbeelding: Fotopersbureau Image

Epen -

Rond de Volmolen in Epen ontstaat bij hevige buien regelmatig overlast van hoogwater. Waterschap Limburg en Natuurmonumenten werken samen om er voor te zorgen dat het molengebouw droge voeten houdt. Tegelijkertijd wordt er een vistrap aangelegd.

De voorbereidingen voor de maatregelen zijn in volle gang. Er is een tijdelijke brug voor werkverkeer aangelegd. Het huidige verdeelwerk aan de Plaatweg voldoet niet meer en zal worden vervangen door een nieuwe stuw die op afstand bedienbaar is. Zo kan er snel gehandeld worden wanneer er een hoogwater dreigt. Tijdelijk zal het water van de Geul worden omgeleid.

Gelijktijdig met het vervangen van de stuw zal een vistrap worden aangelegd. De Geul herbergt verschillende bijzonder vissoorten, zoals de beekforel, de beekdonderpad en de beekprik. Joke Kersten, portefeuillehouder beekherstel Waterschap Limburg: ‘Om deze vissoorten de kans te geven om zich stroomop- en afwaarts te verplaatsen is het nodig dat barrières in de Geul worden opgeheven. De huidige stuw is zo’n barrière. Naast de stuw komt nu een vistrap die er voor zorgt dat vissen om de stuw heen kunnen zwemmen’.

Om het molengebouw heen wordt een verhoging aangelegd om er voor te zorgen dat het molengebouw droog blijft bij een hoogwater. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot halverwege de zomer duren.

Het Geuldal is al eeuwenlang bewoond door mensen. Een steeds intensiever gebruik van het gebied, in combinatie met klimaatverandering zorgt ervoor dat er maatregelen nodig zijn om goed te kunnen blijven samenleven met de Geul. Daarom werken Staatsbosbeheer, Limburgs landschap, Ark Natuurontwikkeling en Natuurmonumenten samen met Waterschap Limburg om er voor te zorgen dat extreme hoogwaters worden voorkomen. Tegelijk wordt er water in het gebied opgevangen om de negatieve effecten van extreme droogtes te verminderen.

Op 2 april zijn belangstellenden welkom om deel te nemen aan een excursie over de maatregelen. Aanmelden kan via nm.nl/agenda. Vragen kunnen ook gesteld worden aan zuidlimburg@natuurmonumenten.nl.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen