Klimaatakkoord

Chemelot wil lachgas afvangen in de strijd tegen broeikasgas

Print
Chemelot wil lachgas afvangen in de strijd tegen broeikasgas

Chemelot. Afbeelding: Stefan Koopmans

Born / Buchten / Holtum / Papenhoven / Geleen / Graetheide / Sittard / Windraak / Limbricht / Einighausen / Guttecoven / Munstergeleen / Obbicht / Grevenbicht -

Enkele fabrikanten op het grote Chemelot industrieterrein willen een grote stap zetten in de reductie van broeikasgassen. Ze werken aan een techniek om lachgas af te vangen. Op die manier zou ruim 6 procent van de reductie-opgave aan broeikasgassen van de hele Nederlandse industrie gehaald kunnen worden.

Eén gram lachgas (N2O) levert een even grote bijdrage aan de opwarming van de aarde als 269 gram CO2. Wie de uitstoot van lachgas kan reduceren maakt dus in één klap veel meters. Twee chemiebedrijven op Chemelot, Fibrant en Anqore, willen de uitstoot van lachgas verminderen met een hoeveelheid die gelijk staat aan 0,9 megaton CO2.

Krachtiger

Probleem is dat in het concept-klimaatakkoord voor de industrie heel veel is geschreven over de reductie van kooldioxide, maar weinig over lachgas. Terwijl dat dus een veel krachtiger broeikasgas is. Voor de reductie van lachgas in chemiefabrieken bestaat geen emissiehandelssysteem in Europa, waardoor er geen prikkel is om dure maatregelen te treffen.

Subsidie

De technische ingreep gaat volgens de provincie eenmalig 90 tot 120 miljoen euro kosten. Zonder subsidie wordt die investering te duur voor de fabrikanten. De provincie pleit daarom in Den Haag voor het beschikbaar stellen van Rijksgelden voor het verminderen van lachgas. Overigens is de investering gering in vergelijking met de totale kosten die de industrie moet maken om de CO2-uitstoot te halveren: naar schatting 9 tot 15 miljard euro tussen nu en 2030.

Verkenning

Volgens een bron bij de provincie kan de techniek eventueel volgend jaar al worden ingevoerd. Rob Reinartz, fabrieksdirecteur van Anqore, is minder optimistisch. De technologische oplossing bevindt zich volgens hem nog in een verkenningsfase. Ook Chemelot-directeur Robert Claasen zegt dat de techniek nog niet is uitontwikkeld. Bovendien moet worden gemeten wat het effect is van de lachgasreductie op het productieproces in de fabrieken.