Zonneweide in Brunssumse wijk Treebeek blijkt niet van de baan

Print
Zonneweide in Brunssumse wijk Treebeek blijkt niet van de baan

Brunssum zoekt mogelijkheden om zonne-energie op te wekken. Afbeelding: ANP

Brunssum -

De aanleg van een zonneweide in Treebeek is niet van de baan. Het college stelt formeel geen aanvraag van de initiatiefnemers te hebben ontvangen maar ‘zal die afwegen aan de hand van het Regionale Afwegingskader.’

Greenchoice/Zon maakte vorig jaar bekend langs de Trichterweg, Oude Brunssummerweg en het Amstenraderveld 20.000 tot 30.000 zonnepanelen te willen plaatsen. Zo’n 2000 woningen kunnen daarmee van stroom worden voorzien. De zonneweide zou aan de achterzijde van de woningen (grenzend aan het talud van de Buitenring) moeten komen.

Weerstand

Dat plan stuitte op weerstand bij bewoners. In november 2018 leek het er nog op dat de weide mede daardoor geen optie was. De gemeente Brunssum zou andere plekken gaan zoeken die geschikter zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat provincie en gemeente onder meer op de Oostflank veel alternatieve energie op willen wekken.

De VVD Brunssum verwoordde de zorgen bij bewoners en stelde vragen aan wethouder Math Houben (PAK). De omgeving zou verrommelen, burgers zouden vrij uitzicht op de landerijen verliezen en overlast ondervinden door reflectie van de zon en het geluid van omvormers. Uit de beantwoording van de vragen is op te maken dat een zonneweide in Treebeek niet definitief is geschrapt.

Aanvraag

‘Samen met de regio Parkstad is een kader uitgewerkt voor grootschalige initiatieven op het gebied van zonne-energie en windenergie: het Regionale Afwegingskader (RAK). De raad van Brunssum buigt zich in maart 2019 over dat onderwerp. Aan de hand van het RAK zullen we over een aanvraag voor de zonneweide een afweging maken.’

Aanvankelijk leek een Europees verbod de zonneweide in de weg te staan. Vruchtbare landbouwgrond zou zijn uitgesloten. Omdat de Treebeekse zonneweide op weilanden zou worden aangelegd was dit een struikelblok. Nader onderzoek van het college maakt duidelijk gemaakt dat er geen verbod is. Het is een lokale bevoegdheid of een plan doorgaat. Het bestemmingsplan zou wel aangepast moeten worden.

Brunssum dient voor de energietransitie minstens vier hectare zonnepanelen aan te (laten) leggen in 2020. Daar is nog geen begin mee gemaakt.