Maastricht gaat fietsenchaos in Helmstraat aanpakken

Print
Maastricht gaat fietsenchaos in Helmstraat aanpakken

In de Helmstraat belemmeren fietsen de doorgang. Afbeelding: Loraine Bodewes

Maastricht / Itteren -

Na het Stationsplein is vanaf maart de Helmstraat aan de beurt om de overlast aan te pakken van foutgeparkeerde fietsen in de binnenstad van Maastricht die de doorloop belemmeren.

De gemeente gaat na carnaval de overlast van buiten de stallingen geparkeerde fietsen die de doorloop in de Helmstraat belemmeren in kaart brengen. Samen met de buurt wordt bekeken welke maatregelen kunnen worden genomen om het probleem aan te pakken. Vooral in de buurt van de ingang van de Albert Heijn-vestiging is er vaak geen doorkomen aan door lukraak gestalde fietsen.

Hotspot

De Helmstraat is één van de twee ‘hotspots’ die de gemeente onder de loep neemt om het hardnekkige probleem van buiten de rekken gestalde fietsen een halt toe te roepen. De andere locatie in de binnenstad die snel om aanpak van de fietsenoverlast vraagt is de Kattenstraat, een zijstraat van de Rechtstraat, met veel studentenhuizen.

Behalve het inzetten van ‘coaches’ die mensen wijzen op hun gedrag, zijn ook handhaven en het verwijderen van fietsen opties, aldus de gemeente. Deze maatregelen moeten hand in hand gaan met het bieden van alternatieven, zo heeft de gemeente ervaren.

Capaciteit

Zonder uitbreiding van de capaciteit voor het legaal stallen van fietsen is de aanpak een doodlopende weg, zo heeft de gemeente geleerd van het ‘fietskerkhof’ op het Stationsplein. Daar bleek de drietrapsraket van voorlichting, handhaving en het bieden van stallingsopties (de ondergrondse fietsparking) succesvol.

Op het Stationsplein startte vorig jaar zomer een voorlichtingscampagne, die wees op de nieuwe ondergrondse stalling die aan 3000 fietsen plaats biedt. Sinds oktober worden fietsen rigoureus verwijderd van het plein voor het station.

Na de Helmstraat en de Kattenstraat wijst de gemeente twee nieuwe locaties aan waar met ‘maatwerk’ het probleem van foutgeparkeerde fietsen moet worden aangepakt. In een nieuw fietsplan wordt nadrukkelijk gekeken naar de behoefte aan extra fietsenstallingen in binnenstad-west, aldus verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Krabbendam.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje