Rechtbank: mogelijk aanvullend onderzoek in zaak De Heus Maasbracht

Print
Rechtbank: mogelijk aanvullend onderzoek in zaak De Heus Maasbracht

Diervoederfabriek De Heus in Maasbracht. Afbeelding: Archief De Limburger/Jeroen Kuit

Maasbracht -

De zaak tegen veevoeder De Heus in Maasbracht blijkt dusdanig ingewikkeld dat de rechtbank waarschijnlijk aanvullend technisch onderzoek moet laten doen. Daarmee ligt een snelle oplossing voor de stankoverlast in het dorp niet voor de hand.

Is de bedrijfsvoering van De Heus mogelijk binnen de bestaande omgevingsvergunning of verandert er dusdanig veel dat een nieuwe vergunning afgegeven moet worden. Daarover boog de rechtbank in Roermond zich donderdag. De uitkomst kan flinke gevolgen hebben. Een nieuwe vergunning is gebonden aan veel strengere milieueisen dan in het verleden werden opgelegd. Iets waar men bij De Heus niet op zit te wachten. Maar ook de voorwaarden die de provincie verbindt aan de afgegeven vergunning, zijn volgens het bedrijf te streng.

De provincie verleende de revisievergunning eind 2017. Omdat De Heus voldeed aan de milieunorm en ook de productie niet uitbreidde, was volgens de provincie een nieuwe vergunning niet nodig. Wel werden enkele voorwaarden gesteld aan De Heus, iets waartegen het bedrijf in verweer ging.

De bestuursrechter vroeg zich af waarom De Heus niet gewoon instemde met de eisen van de provincie wat betreft de zuivering van uitlaatgassen. Het bedrijf voldoet tenslotte aan de norm van 90 procent zuivering. Advocaat Wildeboer van De Heus stelde dat de fabrikant van de zogeheten Aerox-installatie een zuivering van 80 procent garandeert. Ook daarmee wordt aan de uitstootnorm voldaan. „Het is dus niet nodig om 90 procent zuivering als harde eis in de vergunning op te nemen.”

Directeur Gert-Jan Schipper van De Heus ontkende verder dat de productiecapaciteit wordt verhoogd. Gemeente Maasgouw en omwonenden gaan hiervan uit omdat in de vergunning is opgenomen dat er ‘volcontinue’ gedraaid kan worden. Daarnaast is er al een uitbreiding gerealiseerd van vier naar zes productielijnen. Volgens de bezwaarmakers houdt dit in dat ook de stankoverlast zal toenemen. De Heus wijst erop dat meer productielijnen nodig zijn voor gestegen vraag naar verschillende producten en niet zozeer voor uitbreiding van de productie.

De rechtbank doet in principe over zes weken uitspraak. De bestuursrechter wees erop dat hij, vanwege het technische aspect van de zaak, nader onderzoek waarschijnlijk acht waardoor de uitspraak langer op zich zal laten wachten.