INSPECTIE

‘Zorg in kleine tehuizen schiet tekort’

Print
‘Zorg in kleine tehuizen schiet tekort’

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op bezoek in een verpleeghuis. Afbeelding: ANP

SITTARD -

Bewoners van kleinschalige tehuizen krijgen daar, aldus de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, niet altijd de benodigde medische zorg. Zo ontbreekt het, mede uit kostenoverwegingen, nogal eens aan de inzet van een specialist ouderengeneeskunde met geriatrische expertise.

Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een Kamerbrief. De inspectie zal komende tijd bezoeken afleggen aan kleinere tehuizen en de aanbieders van zorg nadrukkelijk aanspreken op eventuele tekortkomingen.

In de knel

Met zijn brief reageert de bewindsman op een noodkreet van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), eind vorig jaar. De huisartsen signaleren dat ze steeds vaker worden opgeroepen voor zorg in kleine woonzorginstellingen, terwijl zij niet zijn opgeleid in omgaan met gedragsproblemen van ouderen met parkinson of dementie. „Leg je dat toch bij de huisarts neer, dan doe je bewoners tekort en kan zelfs de kwaliteit van zorg in gevaar komen. De zorgvraag overstijgt onze expertise”, waarschuwde toen ook Marijn van Oord, huisarts te Buchten en voorzitter van de LHV Limburg. Voor de kleine tehuizen geldt dat er 24 uur per dag niet alleen een arts maar ook een specialist ouderen­geneeskunde bereikbaar en oproepbaar is. Er is al jaren een tekort aan zulke specialisten; het vak is niet in trek bij jongeren. Daarbij zijn ze ook relatief duur, terwijl de opgeroepen huisarts in principe gratis is.

Het aantal kleine, particuliere woonzorgtehuizen is de laatste jaren sterk gegroeid. Dat heeft alles te maken met het kabinetsbesluit om het zo vertrouwde verzorgingshuis op te heffen, de drempel voor opname in een verpleeghuis te verhogen en ouderen te stimuleren langer (met hulp) thuis te blijven wonen. De inspectie ziet die groei en signaleert dat de nieuwe zorgaanbieders vaak niet (voldoende) op de hoogte zijn van de voor hen geldende wet- en regelgeving.

‘Niet goed geregeld’

In zijn brief erkent ook de minister dat de zorg in kleine tehuizen niet goed is geregeld. Hij rept over ‘een gezamenlijke verantwoordelijkheid’ van alle betrokkenen: de zorgaanbieders, de zorgverleners, de verzekeraars én zorgkantoren. Hij wil snel met hen in gesprek om de ‘goede toegang tot medische zorg te waarborgen’. Met de vergrijzing, de groei van kleinschalige verpleegzorg én de krapte op de arbeidsmarkt zal het probleem alleen maar nijpender worden, schetst De Jonge. Hij memoreert dat het kabinet structureel meer geld beschikbaar heeft gesteld voor de verpleeghuiszorg. Voor dit jaar is 600 miljoen euro extra beschikbaar, een bedrag dat besteed zou kunnen worden aan de inzet van een specialist ouderengeneeskunde.