Overdreven

Arcen: dijken te hoog door doemscenario’s

Print
Arcen: dijken te hoog door doemscenario’s

Tijdens de watersnood in 1995 legden bewoners van Arcen een nooddijk aan. Afbeelding: Raymond Rutting

Arcen / Venlo / Hout-Blerick / Boekend / Steyl / Lomm / Tegelen / Velden / Belfeld / Blerick -

De dijken in Arcen worden veel te hoog, omdat Waterschap Limburg alleen uitgaat van doemscenario’s. Die vrees spreekt de dorpsraad van Arcen uit.

Door de ligging vlakbij de Maas zijn ingewikkelde, ingrijpende en kostbare voorzieningen nodig om te zorgen dat de inwoners van het toeristisch stadje droge voeten houden als het water in de rivier fors stijgt. Volgens de inwoners worden die risico’s echter overdreven.

De dorpsraad en de stichting Belangenbehartiging Bewoners aan de Maas Arcen stellen dat ze weten hoe grillig de Maas kan zijn. In 1993 stond ‘heel ons dorp onder water’. Ze zijn dan ook blij dat het waterschap zijn best doet om herhaling te voorkomen.

Risico-inschatting

Om de kans op overstroming zo klein mogelijk te houden, gaat het waterschap echter uit van de zwartste scenario’s op alle terreinen waar een risico-inschatting moet worden gemaakt, zoals klimaatverandering. Dat leidt ertoe dat dijken wellicht te hoog worden en onder meer het woongenot onnodig wordt aangetast. Aldus dorpsraad en stichting.

Volgens berekeningen van inwoners uit Arcen die expertise op dit onderwerp toegedicht wordt, is het niet nodig om telkens aan de meest veilige kant te blijven. Sterker, als ook nog eens rekening wordt gehouden met waterstandsverlaging door gronden aan weerszijden van de Maas ter hoogte van Arcen af te graven, dan zouden de dijken zo’n 1,5 meter lager kunnen worden.

Onderzoek

Volgens een woordvoerster van het waterschap hanteren alle waterschappen in Nederland hetzelfde klimaatscenario. „We zijn bezig met onderzoek naar de effecten hiervan op de dijkhoogten. Hierover vindt afstemming plaats met andere deskundigen in het land.”

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →