Inzet praktijkondersteuner en poortwachter moet kosten jeugdhulp in Beek verlagen

Print
Inzet praktijkondersteuner en poortwachter moet kosten jeugdhulp in Beek verlagen

Afbeelding: ANP XTRA

Spaubeek / Beek / Maastricht-Airport / Geverik / Groot Genhout / Kelmond / Klein Genhout / Neerbeek -

Een praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts en een poortwachter bij de gemeentelijke toegang naar jeugdzorg. Het college van de gemeente Beek wil de tekorten op Jeugdzorg terugdringen door eerst te investeren.

Sinds de jeugdzorg in 2015 werd overgeheveld naar gemeenten, blijkt die zorg in veel gemeenten te resulteren in een oplopend tekort doordat enerzijds het aantal aanvragen toeneemt en anderzijds de rijksbijdragen teruglopen. Jeugdigen die een vorm van zorg nodig hebben, komen daar op twee manieren bij terecht: via de gemeente of via de alternatieve route (bijvoorbeeld huisarts, jeugdarts of de rechter). Het college van de gemeente Beek stelt de raad voor aan twee ‘knoppen’ te draaien om de kosten te verlagen.

Poortwachter

De eerste ‘draaiknop’ van het college betreft het professionaliseren van de gemeentelijke toegang tot de jeugdzorg door middel van een poortwachter. Nu kunnen casemanagers een kind doorverwijzen naar geïndiceerde hulp. „Dat gebeurt vaak zonder dat eerst naar de eigen kracht wordt gekeken”, zegt wethouder Thijs van Es (Sociaal domein). Bovendien wordt voor de zekerheid te vaak doorverwezen naar hoge arrangementen - pakketten van hulp. Een poortwachter moet dat tegengaan en beoordelen of er alternatieven in het eigen netwerk van het kind zijn, voordat doorverwijzing plaatsvindt.

Praktijkondersteuner

De tweede draaiknop richt zich op de toegang tot zorg via de huisarts. De gemeente Beek heeft - net als de andere Westelijke Mijnstreek-gemeenten - geëxperimenteerd met een praktijkondersteuner in huisartsenpraktijken. Die ondersteunde de huisarts en beoordeelde tijdens een gesprek van anderhalf uur met ouders en kind of en zo ja, welke verwijzing noodzakelijk was. In de pilot kon 84 procent van de hulpvragen worden afgehandeld zonder doorverwijzing, aldus Van Es.

De raad moet nog instemmen met het voorstel van het college. Om aan de knoppen te kunnen draaien is in 2019 en 2020 196.990 euro extra nodig en vanaf 2021 structureel een bedrag van 168.690 euro.

Kloof

Daarnaast werkt de gemeente Beek samen met de andere gemeenten in Zuid-Limburg aan een verbetering van de inkoop van zorg. Van Es hoopt binnen twee jaar de kloof tussen uitgaven en afnemende rijksbijdragen te kunnen verkleinen. „Het gat dicht krijgen is een illusie. We zien dat de vraag steeds verder toeneemt. Maar niets doen is geen optie.”

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen