Te weinig leerlingen: basisschool Roosteren sluit

Print
Te weinig leerlingen: basisschool Roosteren sluit

Basisschool Jan Peters in Roosteren gaat sluiten. Afbeelding: Archief De Limburger/Peter Schols

Roosteren -

Basisschool Jan Peters in Roosteren gaat volgend schooljaar voor het laatst open. Tenzij er voldoende leerlingen overblijven om het huidige onderwijsconcept aan te kunnen bieden.

Momenteel volgen 61 kinderen basisonderwijs op de Roosterse school. Volgens de prognose is dat aantal op de peildatum van 1 oktober 2019 gedaald naar 53 leerlingen. Daarmee is voor onderwijsstichting Kindante een kritieke grens bereikt. „Het lukt dan niet meer om drie onderwijsgroepen te formeren”, zegt woordvoerder Maud Golsteyn van Kindante. „Jan Peters werkt met een onderwijsconcept waar een groot deel van het personeel van Kindante niet of nog niet mee werkt. Kortdurende uitval van een leerkracht is daardoor meteen een serieus risico voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs.”

Laatste kans

Het concept waar Golsteyn naar verwijst, is vorig jaar juist ingevoerd om het tij van het dalend aantal leerlingen te keren. Ook toen dreigde sluiting maar werd de basisschool nog een laatste kans gegund. Leerlingen zijn verdeeld in drie leeftijdsgroepen en werken aan een weektaak. Het systeem werkt succesvol in onder andere Roermond en Maastricht. Golsteyn: „In Roosteren heeft het helaas niet mogen baten. Dat lag wat ons betreft niet aan het onderwijssysteem maar puur aan het aantal leerlingen dat in Roosteren naar school gaat. Er is gewoon te weinig aanwas.”

Het voorgenomen besluit is ter advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. „De komende maanden wordt gesproken met ouders om te kijken of het leerlingaantal gelijk kan blijven”, zegt Golsteyn. „Als te veel ouders besluiten hun kinderen, vooruitlopend op de sluiting, op een andere school te plaatsen, gaat Jan Peters komend schooljaar al niet meer open. Daar willen we echter nu nog niet op vooruitlopen. Er is ook geen ondergrens gesteld aan het aantal leerlingen.”