Uitstel accommodatieplan verenigingen Wessem

Print
Uitstel accommodatieplan verenigingen Wessem

Westa, één van de grootste verenigingen in Wessem, wacht al sinds 2011 op een nieuwe accommodatie. Afbeelding: Archief De Limburger/Annemiek Mommers

Wessem -

De gemeente stelt het besluit over het huisvestingsplan voor de verenigingen in Wessem met vier maanden uit. Er is meer tijd nodig om alle financiële consequenties in kaart te brengen.

Om de gemeenteraad in juli een keuze te geven, wordt ook een alternatief ontwerp doorgerekend. Het plan zou oorspronkelijk in maart op de raadsagenda staan. Het bleek echter lastig om op korte termijn exploitatie-afspraken te maken met verenigingen en beheerders van de gebouwen. Ook de huidige economische opleving in de bouwsector zorgt voor een financiële tegenvaller. „Langer uitstel betekent ook dat de bouwkosten hoger worden”, vertelt projectleider Harald Meuwissen van de gemeente Maasgouw. „Maar het ontwerp bepaalt voor een groot deel de exploitatielasten. We nemen nu dus iets langer de tijd om zaken door te rekenen en geven de raad een keuze. Die zal zich toespitsen op het wel of niet slopen van de huidige sporthal De Tump. Beide ontwerpen worden uitgewerkt.”

Activiteiten bundelen

De verenigingen in Wessem zijn verdeeld over vier verouderde accommodaties. De gemeente wil de clubactiviteiten graag bundelen langs de Thornerweg. De eerste aanzet hiervoor werd in 2017 gegeven. Wessem telt 25 verenigingen die circa 1000 leden aan zich binden. Voorzitter Leon Smeets van tafeltennisvereniging Westa zegt de uitkomsten met belangstelling af te wachten.