Besluit over megaproject Center Court Kerkrade valt pas na de zomervakantie

Print
Besluit over megaproject Center Court Kerkrade valt pas na de zomervakantie

Een artist impression van hoe het Center Court eruit zou kunnen komen te zien. Afbeelding: MoederscheimMoonen Architects en Wehrung Architecten

Kerkrade / Eygelshoven -

Het definitieve besluit over het wel of niet doorgaan van het grote project Center Court in Kerkrade wordt pas na de zomervakantie genomen.

Oorzaak is de oplevering van het aanvullend onderzoek van Eke Zijlstra naar de Center Courtgedachte, de niet-fysieke kant van het project. „Dit onderzoek zal kort voor het zomerreces worden afgerond”, laat de gemeente Kerkrade weten. „Het is onhaalbaar om in dit tijdpad het raadsvoorstel nog in juni voor te leggen. De raad zal in september haar besluit kunnen nemen.”

Centrum

Oorspronkelijk zou er in november vorig jaar al een definitieve go of no go worden gegeven voor de komst van het centrum - met onder andere een zwembad, sporthal, medisch centrum en studenten- en zorgwoningen - dat moet komen te liggen op het huidige ziekenhuisterrein.

Maar Kerkrade kwam na overleg met de provincie Limburg en IBA Parkstad, die mogelijk gaan investeren in het project, tot de conclusie dat aanvullend onderzoek noodzakelijk was. Daarbij gaat het om het verder uitwerken van de zogenoemde Center Courtgedachte, waarbij een samenwerking van de gemeente met maatschappelijke partners en zorgpartijen moet gaan zorgen voor een structurele verbetering van de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Kerkrade en Parkstad.

Financiën

De totale investering voor het vastgoedproject van het Center Court in het centrum wordt geschat op 42,5 miljoen euro. Na aftrek van voorbereidingskosten, grondaankopen en een (mogelijke) eerste bijdrage van IBA blijft nog een bedrag van 30 miljoen over. Hiervan zou Kerkrade de helft moeten betalen, zo is de bedoeling. De overige helft zou dan voor rekening komen van de provincie, IBA en/of andere partijen.