Onderzoek

Venlo wil regionaal verbod op megastallen

Print
Venlo wil regionaal verbod op megastallen

Venlo is voorstander van een regionaal verbod op megastallen. Afbeelding: Getty Images

Venlo / Hout-Blerick / Boekend / Steyl / Lomm / Tegelen / Velden / Belfeld / Blerick / Arcen -

De gemeente Venlo gaat met buurgemeenten en de provincie overleggen over een regionaal verbod op megastallen.

Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad van Venlo deze week. Aanleiding was een motie van SP-raadslid Ton Heerschop. Hij wil megastallen binnen de gemeentegrenzen van Venlo voortaan weren.

Bij de definitie van een megastal gaat Heerschop uit van minimaal 300 NGE (Nederlandse Grootte-eenheden). Volgens Alterra, onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit, komt die omvang overeen met 7500 vleesvarkens, 120.000 legkippen of 250 melkkoeien.

Sympathiek

Wethouder Sjors Peeters sprak van een „sympathieke motie”. Hij zei bereid te zijn de regels aan te passen om het verbod in te stellen. Hij vreesde echter dat aan de andere kant van de gemeentegrens nog steeds megastallen gebouwd kunnen worden, waardoor de Venlonaren er nog last van hebben.

Hij stelde voor om in overleg te treden met de buurgemeenten en samen een verbod op megastallen af te vaardigen. Omdat het dan een regionale maatregel betreft, is tevens goedkeuring van de provincie nodig. Burgemeester Antoin Scholten wees erop dat eveneens met de Duitse grensgemeenten gesproken moet worden.

Heerschop was blij dat zijn motie verbreed werd. De aanleiding voor zijn oproep aan het gemeentebestuur was de omstreden vergunningverlening aan een geitenhouderij in Belfeld. Vanwege vermeende gezondheidsrisico’s waren omwonenden, dorpsraad en politieke partijen tegen de uitbreiding van het bedrijf.

Weigeren

Wethouder Peeters wees er destijds op dat het gemeentebestuur de vergunning niet kon weigeren, omdat de geitenhouderij voldeed aan alle wetten en regels. Door een grens aan de grootte van intensieve veehouderijen te stellen, trachtte de SP dat kader aan te brengen.

Fractievoorzitter Tom Verhaegh van het CDA noemde het „te gek voor woorden” dat de gemeente een dergelijke verregaande maatregel zou treffen „op basis van één geitenstal”. De motie kreeg wel steun van coalitiepartners van de SP. Raadslid Leon van den Beucken (EenLokaal) zei dat het „dichtbevolkte Venlo niet geschikt is voor grote stallen”.