Licht voor zonnepark in Landgraaf op groen gezet

Ook Abdissenbosch krijgt een zonnepark. © Paul Raats

De gemeenteraad van Landgraaf is unaniem akkoord gegaan met de ontwikkeling van het zonnepark in Abdissenbosch.

Marcel de Veen

Het college heeft meteen na dit besluit de definitieve omgevingsvergunning verleend aan Bodemzorg Limburg, die het project gaat uitvoeren. De vergunning geldt alleen voor het zonnepark. Het initiatief om ook drie windturbines te plaatsen, is nog in onderzoek.

Op de voormalige stortplaats van Abdissenbosch komen 30.000 zonnepanelen. Het wordt daarmee het grootste zonnepark van Limburg en een van de grootste in Nederland. De locatie is in totaal zo’n 45 hectare groot. Het in te richten gebied omvat twaalf hectare; op zeven hectare komen daadwerkelijk zonnepanelen.

Subsidie

Bodemzorg Limburg gaat subsidie voor het zonnepark aanvragen bij het Rijk. De inzet is acht miljoen euro, hetzelfde bedrag dat de initiatiefnemer inlegt.

De locatie van het zonnepark is in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) aangeduid als een zogenaamde goudgroene natuurzone. Bodemzorg, de provincie Limburg en de gemeente hebben samen een plan gemaakt dat ervoor zorgt dat het zonnepark zo wordt ingericht dat deze natuurwaarde niet alleen wordt behouden, maar zelfs verbetert. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten dat het gebied de goudgroene status kan behouden.

Omwonenden

Wethouder Freed Janssen (GBBL) zegt dat Landgraaf met het zonnepark de ambitie om steeds duurzamer te worden een stevige duw geeft. „We zijn blij dat de plannen ook brede steun vinden bij de omwonenden.” De wethouder doelt daarmee op de Meedenkgroep Abdissenbosch, een groep geïnteresseerde inwoners die vanaf het begin betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het zonnepark.