Omstreden ontmoetingsplek voor jongeren in Bunde op proef naar sportpark

Print
Omstreden ontmoetingsplek voor jongeren in Bunde op proef naar sportpark

In 2016 werd er in Bunde ook al proefgedraaid met een mobiele JOP. Die ging toen over in een vaste plek, maar moet nu verhuizen. Afbeelding: Johannes Timmermans

Bunde / Meerssen / Ulestraten / Moorveld / Rothem / Geulle -

De omstreden jongeren ontmoetingsplaats (JOP) van Bunde verhuist voorlopig, bij wijze van proef, naar Heiveld, bij het sportpark.

Het liep helemaal fout bij de JOP op het Stationsplein in Bunde. Uit de buurt kwamen klachten binnen over geluidsoverlast, gevoelens van onveiligheid en drugsoverlast. Die klachten kwamen van een beperkte groep omwonenden, maar de gemoederen tussen de gebruikers van de ontmoetingsplek en die omwonenden waren dermate hoog opgelopen dat de situatie onhoudbaar was geworden.

SRV-wagen

Al geruime tijd werd er gezocht naar een geschiktere plek voor de jongeren. Bij wijze van proef komt die er nu nabij het sportpark. Na september wordt de nieuwe situatie geëvalueerd. De jongeren krijgen overigens niet meteen een vaste, permanente JOP met een hokje en zithoek, zoals die aan het Stationsplein bestond. Tijdens de proef wordt gebruikgemaakt van een mobiele JOP in de vorm van een oude SRV-wagen.

Activiteiten

Er is voor de locatie gekozen omdat die verder van dichtbevolkte woonwijken ligt, maar toch nog binnen de kern Bunde en met veel sociale controle. Bovendien is de plek ideaal voor het organiseren van sportieve activiteiten. De jongeren ontmoeten elkaar hier wekelijks en afgesproken is dat ze nauw contact onderhouden met de omwonenden.

De jongeren zijn de afgelopen maanden direct betrokken geweest bij de zoektocht naar een nieuwe plek. Behalve de locatie bij het sportpark is ook het voormalige Amicitiaterrein bij de Vliegveldweg bekeken. Nadeel van die locatie is echter dat die wat verder verwijderd ligt van de ‘vertrouwde’ plek van de jongeren.

Trapveldje

De jeugd heeft tijdens de overlegrondes met de gemeente aangegeven dat ze, behalve aan een niet aan openingstijden gebonden buitenplek, ook behoefte heeft aan een plekje waar ze overdekt en verwarmd kunnen recreëren. De mogelijkheden daarvoor worden nog onderzocht. De jongeren hebben verder laten weten dat ze vooral ook graag een trapveldje zouden willen hebben. De gemeente geeft aan dat hier later, wanneer de proef positief verloopt en mogelijk overgaat in een permanente JOP, naar gekeken wordt.

De gemeente Meerssen heeft het lange tijd zonder JOPs gedaan. Alle ontmoetingsplekken waren in de loop der tijd verdwenen omdat er wrevel was ontstaan met omwonenden. Een paar jaar geleden kwamen er een paar terug. Bunde was de eerste, omdat daar indertijd een groep jongeren hing die zich juist welwillend en coöperatief opstelde.