Veiligheidshuis Midden-Limburg bewijst bestaansrecht

Print
Veiligheidshuis Midden-Limburg bewijst bestaansrecht

Afbeelding: ROBIN UTRECHT

Roermond / Merum / Swalmen / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt / Weert / Nederweert / Haler / Hunsel / Neeritter / Kelpen-Oler / Haelen / Buggenum / Baexem / Grathem / Ell / Ittervoort / Nunhem / Horn / Neer / Roggel / Heibloem -

Van de 256 personen die in 2015 een misdrijf pleegden en aansluitend een speciaal traject volgden bij het Veiligheidshuis Midden-Limburg is in de twee jaar daarna ruim een derde (37 procent) niet in herhaling gevallen. Nog eens 22 procent van die groep ging wél weer in de fout, maar minder vaak dan voorheen.

Dat blijkt uit onderzoek door Bureau Alpha, in opdracht van het Veiligheidshuis Midden-Limburg. Bij het onderzoek werd - voor het eerst - gebruikgemaakt van een speciale recidive-tool. Daarmee kan in de politie-registratie worden opgezocht of en hoe vaak iemand in 2016 en 2017 terugviel in zijn of haar crimineel gedrag. Met andere woorden: hoe effectief is de aanpak van het Veiligheidshuis?

Meer dan één

De in het onderzoek nader bekeken 256 Veiligheidshuis-cliënten pleegden in de periode 2013 tot 2018 opgeteld 2209 delicten. Bijna allemaal maakten ze zich schuldig aan meer dan één misdrijf, 11 procent van hen aan twintig of meer misdrijven.

In de helft van alle 2209 gevallen (56 procent) gaat het om gewelds- of vermogensdelicten: diefstal, inbraak, heling, straatroof, overvallen, bedreiging, mishandeling of verkrachting. De meeste misdrijven werden gepleegd door inwoners van Roermond (53 procent) en Weert (28 procent).

Tegengesteld

Tegenover het positieve feit dat 59 procent van de Veiligheidshuis-cliënten geen of minder delicten pleegde na een traject, staat dat die aanpak voor 41 procent geen of een tegengesteld effect had. Zij pleegden net zoveel delicten als voorheen, of nog meer. Plegers van zogeheten High Impact Crimes (vooral woninginbraken) laten zich relatief vaker weer op het rechte pad brengen dan veelplegers in de categorie Top X; veelal jongeren met een hardnekkige criminele levensstijl.

Het recidive-succes in Limburg is overigens relatief. Ook elders in het land worden gelijke resultaten geboekt. Verder is er, zo constateren de onderzoekers, al jaren sprake van een gestage daling van de geregistreerde criminaliteit. In Limburg als geheel daalde die tussen 2012 en 2017 met 31,5 procent. Weert schiet met een daling van 39,3 procent ver boven dit gemiddelde uit, Roermond blijft met een daling van 24,7 procent juist wat achter.

Samenwerking

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie en meerdere hulp- en zorgorganisaties. Doel is de criminaliteit en overlast in het politiedistrict Midden-Limburg te verminderen of voorkomen. De organisatie werd opgericht in 2007. Ze werkt met een personele bezetting van 6,4 fte’s en een begroting van 593.834 euro (2017). Dat geld wordt vooral opgebracht door de deelnemende gemeenten.

Naast het onderzoek door Bureau Alpha vroeg het Veiligheidshuis aan het CBS een analyse te maken van haar bestanden. Hieruit blijkt dat het huis in 2017 opgeteld 1924 casussen had lopen. In 2016 waren er dat nog 2602.

De afname is vooral het gevolg van het feit dat zaken rond huiselijk geweld zijn overgenomen door Veilig Thuis. De meeste casussen bij het huis lopen langer dan een jaar. Veel hebben er betrekking op nazorg voor ex-gedetineerden.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen