‘Smaadsite’ uit de lucht gehaald, gemeente Meerssen wil weer praten met camping

Print
‘Smaadsite’ uit de lucht gehaald, gemeente Meerssen wil weer praten met camping

De smaadwebsite is offline. Er is weer ruimte voor onderhandelingen tussen de gemeente Meerssen en camping de Boskant. Afbeelding: Rob Oostwegel

Geulle / Meerssen / Ulestraten / Moorveld / Bunde / Rothem -

De gemeente Meerssen staat toch weer open voor nieuwe gesprekken met camping de Boskant in Geulle. De uitbaters hebben hun omstreden ‘smaadwebsite’ offline gehaald.

De uitbaters van de camping en de gemeente Meerssen liggen al jaren met elkaar in de clinch. Twistpunten zijn onder meer vermeende illegale bebouwing op het campingterrein, niet afgedragen toeristenbelasting, de juridische status van de erfpachtconstructie en eventuele verkoop van gronden.

Conflict

Het conflict bereikte zijn kookpunt toen de uitbaters van de camping vorig jaar een website in het leven riepen waarop ze hun relaas deden en daarbij de integriteit van ambtenaren en bestuurders in twijfel trokken. Op last van de rechter werd de website al geanonimiseerd. Maar de gemeente is van meet af aan duidelijk geweest: de website moet volledig uit de lucht. Anders wordt er niet onderhandeld.

Meerdere door de gemeente gestelde deadlines werden niet gehaald. Desondanks bleef de gemeenteraad er op hameren dat er pogingen gewaagd moesten worden om tot overeenstemming te komen. Eerder dit jaar ging de site even uit de lucht om toch weer in gesprek te komen. Kort na het beoogde onderhoud kwam de site weer terug.

Woordvoerder

Nu lijkt het erop dat de website definitief offline is. De uitbaters van de camping hebben onlangs ook afstand gedaan van de adviseur die ze in de arm hadden genomen. Dezelfde persoon trad eveneens op als woordvoerder en vertegenwoordigde de uitbaters bij onderhandelingen en rechtszittingen en in correspondentie.

Het college van Meerssen heeft aangegeven daarmee weer open te staan voor hernieuwde gesprekken. De uitbaters van de camping blijven bij het standpunt dat er geen sprake is van illegale situaties. De erfpachtconstructie is nog onderwerp van een bodemprocedure. Grote vraag: is de oude constructie nog van kracht? Of is die overeenkomst een paar jaar geleden afgelopen omdat partijen nooit overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe?