‘Islamitische school Amsterdam heeft banden met terreurgroep’

Print
‘Islamitische school Amsterdam heeft banden met terreurgroep’

Afbeelding: ANP

Een aantal medewerkers van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam probeert een groot deel van het lesprogramma te wijden aan de ,,salafistische geloofsleer’’. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een brief aan burgemeester Femke Halsema.

Halsema heeft het schoolbestuur donderdag dringend verzocht per direct op te stappen. Ook wil ze dat de school onmiddellijk de banden verbreekt met de door de NCTV genoemde personen, die de jonge leerlingen zouden beïnvloeden.

AIVD

Ook buiten schooltijd willen deze ,,richtinggevende personen scholieren onder hun invloedssfeer brengen’’, schrijft NCTV Pieter- Jaap Aalbersberg. Hij baseert zich op informatie van inlichtingendienst AIVD.

De personen om wie het gaat zijn zich ervan bewust ,,dat zij in strijd handelen met de antiradicaliseringsstrategie, ontwikkeld door de overheid’’. In zeker één geval werd een godsdienstles bewust geschrapt, toen de Onderwijsinspectie over de vloer was.

,,De signalen geven ook aan dat zij zich omringen met salafistische aanjagers’’, vervolgt Aalbersberg. De NCTV waarschuwde vorige maand in het Dreigingsbeeld Terrorisme voor deze groep salafisten, die ,,intolerantie of haat prediken en daarmee uiteindelijk kunnen aanzetten tot radicalisering en extremisme’’. De NCTV ziet deze aanjagers, van wie er tientallen in Nederland zouden zijn, als een ,,potentiële bedreiging voor de nationale veiligheid’’.

Aanslag

De ,,sleutelfiguren’’ van de school om wie het gaat zouden tussen 2009 en 2012 ook in contact hebben gestaan met het zogenoemde Kaukasus Emiraat. Die terreurbeweging zat onder meer achter de aanslag op de Moskouse metro in 2010.

Een onderzoek van de Onderwijsinspectie naar het lyceum loopt nog, hoewel de ,,inspectie heeft moeten vaststellen dat er door de opstelling van de schoolleiding geen klimaat is in de school dat effectief onderzoek mogelijk maakt’’.

Schoolkeuze

Aalbersberg zegt dat ervoor gekozen is de informatie naar buiten te brengen, omdat op 15 maart de inschrijvingsperiode voor middelbare scholen sluit. ,,Door de informatie in deze brief openbaar te maken kunnen toekomstige middelbare scholieren en hun ouders/verzorgers er kennis van nemen en goed geïnformeerd een schoolkeuze maken.’’

Cornelius Haga Lyceum: klein en omstreden

Het Cornelius Haga Lyceum aan de Naritaweg in Amsterdam Nieuw-West biedt onderwijs op islamitische grondslag. Leerlingen kunnen er mavo, havo of vwo doen. Het is een kleinschalige school met 174 leerlingen. Jongens en meisjes krijgen gescheiden les.

De komst van de school van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) was omstreden, onder meer omdat een voormalig bestuurslid zijn sympathie had betuigd voor de terreurgroep Islamitische Staat. De gemeente Amsterdam was tegen de komst van de school. Volgens toenmalig onderwijswethouder Simone Kukenheim stond ,,het schoolbestuur met de rug naar de samenleving”.

Ook Sander Dekker, destijds staatssecretaris van Onderwijs, wilde de school eigenlijk niet. Hij had geen vertrouwen in het bestuur en vreesde dat leerlingen zich van de Nederlandse maatschappij zouden afkeren. De Raad van State oordeelde echter dat hij de onderwijsinstelling toch moest financieren.

De Onderwijsinspectie zag onlangs af van publicatie van de beoordeling van het Cornelius Haga Lyceum, omdat er ,,ernstige signalen” waren binnengekomen. Welke dat waren, werd toen niet bekendgemaakt. De school bestaat nu anderhalf jaar.