Kringenwerk wil meer uitwisseling van meningen

Print
Kringenwerk wil meer uitwisseling van meningen

Deelnemers van Kringenwerk in gesprek met elkaar over levensvragen. Staand voorzitter Dick Haster. Afbeelding: Marianne Eussen

Born / Buchten / Holtum / Papenhoven / Geleen / Graetheide / Sittard / Windraak / Limbricht / Einighausen / Guttecoven / Munstergeleen / Obbicht / Grevenbicht / Spaubeek / Beek / Maastricht-Airport / Geverik / Groot Genhout / Kelmond / Klein Genhout -

Sipke Bruinsma, oorspronkelijk afkomstig uit Friesland, is een van de negen deelnemers die op donderdagochtend 7 februari aanschuift in de Ontmoetingskerk aan het Emmaplein in Geleen.

Daar vindt de eerste bijeenkomst plaats van een gespreksgroep over levensbeschouwing georganiseerd door Kringenwerk Westelijke Mijnstreek. “Ik ga maar eens kijken omdat ik benieuwd ben wat iedereen te beschouwen heeft,” is Bruinsma’s idee. “Praten is belangrijk en ook dat ieder op zijn eigen manier spreekt. Ik wil graag met anderen van gedachten wisselen.” De sfeer die ochtend is rustig en uitnodigend. Met respect luisteren de deelnemers naar elkaars verhalen en meningen. Gespreksleider Wim Cuypers: “Het is belangrijk dat we elkaar nemen zoals we zijn.”

Kringenwerk Westelijke Mijnstreek noemt zichzelf een ‘centrum voor bezinning en ontmoeting.’ Secretaris Kees van Luijk legt uit hoe Kringenwerk aan haar naam komt: “Circa veertig jaar geleden kwamen enkele katholieken en protestanten uit Geleen en omgeving bij elkaar. Zij startten toen een kringgesprek over zingeving en ontmoeting. Zo ontstond de naam Kringenwerk.” Per jaar nemen zo’n vier- tot vijfhonderd belangstellenden aan de verschillende kringen deel.

Voorzitter Dick Haster vult aan: “Het ontstaan van Kringenwerk was ook de start van het oecumenisch denken en de wens om meer te weten van andere opvattingen buiten je eigen kerk. Binnen Kringenwerk zijn alle geloofsovertuigingen welkom, ook mensen die nog zoekende zijn.”

Ook diegenen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit, filosofie, maatschappelijke vragen, kunst en cultuur komen bij Kringenwerk aan hun trekken. Zo zijn er geregeld lezingen, filmavonden en vormen van meditatie en wandelen. Op 18 maart is een bijeenkomst van sacrale dans in de Pastoor van Arskerk. Op 16 april is een lezing en muziekpresentatie over ‘De Messiah’ van Händel.

Wim Cuypers vertelt in zijn inleiding dat “de groep levensbeschouwing een verzameling van eigenwijze mensen is, een mengeling van protestanten, katholieken en overige geloven. Hier kun je niet tegen de ander zeggen dat hij of zij geen gelijk heeft. Openheid is belangrijk en zelfs de enige voorwaarde om aan deze activiteit mee te doen. Ieder neemt zijn of haar voorgeschiedenis mee en daar hebben we het samen over.”

In deze groep gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de volgende vragen: wat vinden wij belangrijk in ons leven en wat baart je de meeste zorg in de wereld. Een andere deelnemer is Bep Wijmenga: “Ik zoek levensverdieping en wil elkaar ontmoeten. Van deze gespreksgroep heb ik wel hoge verwachtingen.”

In hoeverre staan we in deze wereld nog open voor andermans mening? Voorzitter Dick Haster: “Er is een veilige plek nodig, die ontbreekt vaak in het leven. In onze maatschappij zijn veel meningen van veel mensen, maar er wordt weinig uitgewisseld. Het gaat dan vaak alleen om oppervlakkige zaken. Ook kijken velen televisie, wat in mijn ogen vooral eenrichtingsverkeer is. Dat gebrek aan uitwisseling vinden wij jammer. Daarom zijn we de gespreksgroepen gestart. In de beslotenheid hiervan bespreken we vragen die bij ons leven. Het aantal deelnemers houden we beperkt.”

Kringenwerk wil meer mensen bereiken en ontmoeten. Daarom start er in het najaar een gespreksgroep over levensbeschouwing in de zorg.

“Ja, onze organisatie wil zeker bijdragen aan een betere samenleving,” antwoordt de voorzitter desgevraagd.

Het doel van Kringenwerk is om mensen samen te brengen rondom thema’s die een diepere betekenis hebben, soms verwonderen, soms aanzetten tot nadenken over geloof, spiritualiteit, cultuur en de wereld om ons heen.

Meer informatie op www.kringenwerk.nl. De vereniging krijgt geen subsidie. Van deelnemers wordt meestal een kleine bijdrage in de onkosten gevraagd.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje