WIJKAGENDA’S

Inwoners Venlo werken nauwelijks mee aan enquête over plannen wijken

Print
Inwoners Venlo werken nauwelijks mee aan enquête over plannen wijken

Foto ter illustratie Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Venlo / Hout-Blerick / Boekend / Steyl / Lomm / Tegelen / Velden / Belfeld / Blerick / Arcen -

Zes procent van de huishoudens in Venlo heeft de moeite genomen de enquête in te vullen die mede aan de basis staat van de toekomstige Samenlevingsagenda.

Die agenda gaat bestaan uit in overleg met burgers opgestelde plannen voor 23 wijken en kernen in de gemeente Venlo.

Van de 47.385 huishoudens in de gemeente Venlo vulden er 2733 de enquête in. Daarvan zijn er 2475 compleet en 259 gedeeltelijk ingevuld. Volgens de gemeente zijn de respondenten niet representatief voor de Venlose samenleving. Zo zijn hogeropgeleiden oververtegenwoordigd. Het aantal respondenten onder mensen met een niet-westerse achtergrond, inwoners tussen de 18 en 30 jaar en vrouwen bleef achter.

Inbreng

Aan de in 23 dorpen, wijken en buurten gehouden cafés deden 528 mensen mee. De inbreng tijdens de buurtcafés wordt door Venlo gezien als nadere duiding van de enquêtes. Tijdens de cafés werd aangegeven dat groenonderhoud en toezicht op straat verbeterd moeten worden. Ook moet de communicatie met de gemeente beter, met name de telefonische bereikbaarheid.

Het opstellen van een Samen­levingsagenda voor ieder dorp, elke wijk en buurt is één van de speerpunten van het Venlose ­gemeentebestuur. Wethouder Sjors Peeters (50Plus) wil dat de agenda’s eind dit jaar klaar zijn en per 1 januari 2020 worden ingevoerd.

Dit voorjaar worden nogmaals buurtcafés gehouden om de ‘aandachtspunten per wijk verder te specificeren’. In de zomer worden de agenda’s opgesteld. In het najaar worden die vervolgens weer besproken tijdens een derde ronde buurtcafés in de dorpen, wijken en buurten.

Lees ook:Wethouder niet ontevreden over inbreng voor Venlose Samenlevingsagenda

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje