Lasten stijgen in Schinnen en Onderbanken, meevaller voor Nuth

Print
Lasten stijgen in Schinnen en Onderbanken, meevaller voor Nuth
Schimmert / Hulsberg / Wijnandsrade / Merkelbeek / Schinveld / Jabeek / Vaesrade / Schinnen / Klein-Doenrade / Doenrade / Bingelrade / Puth / Sweikhuizen / Amstenrade / Oirsbeek / Nuth -

De woonlasten voor inwoners van de vroegere gemeenten Schinnen en Onderbanken gaan omhoog. Nuth profiteert juist van het opgaan in Beekdaelen. Dat blijkt uit de eerste begroting van de nieuwe gemeente.

In Schinnen stijgt de Onroerend Zaak Belasting (OZB) het hardst: 4,4 procent. De gemiddelde woonlasten (OZB, riool- en afvalheffing) stijgen daar met gemiddeld 35 euro naar 835 euro. In Onderbanken gaat de OZB met 2,4 procent omhoog. De woonlasten stijgen hier met 18 euro naar 783 euro, nog altijd het laagste tarief in de fusiegemeente.

In Nuth daalt de OZB met 2,1 procent. De woonlasten worden hier bijna 18 euro lager en komen uit op 810 euro. De fusiegemeente schakelt de tarieven voor OZB gelijk. De komende jaren moeten de tarieven voor onder meer afval- en rioolheffing en toeristenbelasting nog op elkaar worden afgestemd.

Essentgelden

Beekdaelen houdt dit jaar 410.000 euro over. Dat overschot loopt op naar 922.000 in 2022. Daarna dreigt de gemeente in zwaar weer te komen door het wegvallen van de opbrengsten van de Essentgelden: dat scheelt een kleine zes ton per jaar.

Daar staat tegenover dat de bestuurskosten dalen doordat de vergoedingen voor griffie, raadsleden, wethouders, gemeentesecretaris en ambtenaren lager uitvallen. Wel trekt Beekdaelen jaarlijks zes ton uit om de gemeentelijke organisatie zo in te richten dat die kan inspelen op wensen van burgers. Raadsleden, wethouders en leden van de griffie krijgen ieder een tablet om te zorgen dat ze met minder papier kunnen vergaderen. Kosten: 58.000 euro.

Dorpsraden

Voor burgerparticipatie is jaarlijks 650.000 euro beschikbaar. De gemeente wil dorpsraden de kans geven eigen besluiten te nemen en burgerinitiatieven stimuleren. Er komt een Burgerinitiatieftafel waarin inwoners uit zo veel mogelijk kernen zitten. Dat overleg moet beoordelen welke voorstellen ondersteuning krijgen.

Voorzieningen

Daarnaast komt er in elke kern een dorpscoördinator, die wensen van bewoners ‘vertaalt’ naar de gemeente. Verspreid over de gemeente is er een netwerk van voorzieningen waar iedereen liefst gratis gebruik van kan maken, zoals huiskamers, eettafels, de wensbus, boodschappen- en strijkservices, repair- en taalcafés. Beekdaelen wil de wensbus uitbreiden.