Sportclub krijgt opvoedhulp voor brutale pupil

Print
Sportclub krijgt opvoedhulp voor brutale pupil

Afbeelding: iStock

Trainers bij sportverenigingen hebben moeite om kinderen met problematisch gedrag in toom te houden. Ze schakelen vaker opvoedhulp in om beter met agressieve of brutale pupillen én hun ouders te leren omgaan.

Trainers worstelen met kinderen die niet luisteren, een grote mond opzetten, buiten het team vallen of pesten én hun ouders die zich met het spel bemoeien. Kinderen vallen uit, omdat coaches niet goed weten hoe ze de problemen moeten verhelpen. Tegelijkertijd stoppen trainers, omdat ze de problemen te groot vinden en het plezier verliezen. Een groeiend aantal sportverenigingen zoekt zelf pedagogische hulp.

Vrijwilligers

Hoeveel clubs er precies hulp inroepen, is niet bekend, maar het gaat om vele tientallen, stelt pedagoog Marcel van Herpen van Centrum Pedagogisch Contact. „Trainers zijn vaak goedwillende vrijwilligers die het leuk vinden om met jongeren te sporten. Die zijn er niet voor opgeleid met kinderen om te gaan die niet doen wat ze vragen.”

Verenigingen laten hun trainers opvoedkundige cursussen doorlopen en halen pedagogen naar de velden voor begeleiding tijdens het sporten. Ook gemeenten stellen sportpedagogen aan om clubs te helpen.

Koepel NOC*NSF heeft speciale trainingen voor coaches om het sportplezier op de velden te vergroten. Volgens pedagogen zijn de problemen het gevolg van een maatschappelijke tendens die bijvoorbeeld leraren al langer ervaren. Kinderen staan onder grotere druk om te presteren en ouders zitten erbovenop.

Symptoombestrijding

Tegelijkertijd heeft een trainer minder aanzien gekregen. „Het is niet makkelijk om met lastig gedrag van kinderen om te gaan en dat in een groep te begeleiden. Bij een doorsnee vrijwillige coach gaat pedagogisch gezien veel mis; van het taalgebruik tot aan de gevarieerdheid van de les”, constateert Nicolette Schipper van Veldhoven, lector Sportpedagogiek aan Hogeschool Windesheim. „Als trainers niet begrijpen waar het gedrag van kinderen vandaan komt, doen ze vooral aan symptoombestrijding.”

INFO

Druk

Kinderen staan onder grotere druk om te presteren. Ook heeft een trainer nu minder aanzien.