Excursie door Groeve ’t Rooth

Print
Excursie door Groeve ’t Rooth

Groeve ‘ Rooth is alleen toegankelijk tijdens publieksexcursies. Afbeelding: Henk Heijligers

Bemelen -

Stichting het Limburgs Landschap houdt 30 maart een excursie in Groeve ’t Rooth bij Bemelen. Groeve ’t Rooth is alleen nog toegankelijk tijdens publieksexcursies van Stichting het Limburgs Landschap.

Groeve ’t Rooth is uniek: natuurontwikkeling en mergelwinning gaan hier hand in hand. Aansluitend aan de mergelwinning wordt de groeve heringericht en dat heeft geleid tot een uniek natuurlandschap dat inmiddels de status Beschermd Natuurmonument draagt.

Unieke natuur

Het heringerichte gedeelte van Groeve ’t Rooth is na de mergelafgraving uitgegroeid tot een uniek gebied, waar voor Nederland zeldzame planten- en diersoorten zich bijzonder goed hebben ontwikkeld. De geelbuikvuurpad is daar het bekendste voorbeeld van. Flora en fauna krijgen dan ook alle ruimte om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen. Een kudde Nederlandse landgeiten en enkele Koniks zorgen voor de natuurlijke begrazing van ‘t Rooth.

De excursie in Groeve ’t Rooth start om 10.00 uur. Aanmelden is verplicht via www.limburgs-landschap.nl/agenda