Gemeentegids Stein populairder dan gedacht

Print
Gemeentegids Stein populairder dan gedacht
Stein / Urmond / Elsloo / Berg / Maasband / Veldschuur / Catsop / Meers -

Veel meer burgers dan verwacht hebben de gemeentegids van Stein in huis. Liefst zevenduizend inwoners haalden de gids van 2019 zelf af bij een van de dertien servicepunten.

Wethouder Natascha Wingelaar (DOS, Organisatie) concludeert dat de gids duidelijk in een behoefte voorziet. Ze wijst op klanttevredenheidsonderzoek onder tweeduizend inwoners, dat de gemeente eind 2017 heeft laten uitvoeren. Daaruit kwam onder meer naar voren dat slechts 38 procent prijs stelde op een papieren versie van de gids, die wordt gecombineerd met een jaarkalender.

Een op de zes Steindenaren gaf aan de gids wel digitaal te willen ontvangen. Iets minder dan de helft liet weten er helemaal geen prijs op te stellen en de gids dus meteen in de papierbak te gooien.

Verspilling

Om verspilling tegen te gaan en het milieu te sparen besloot de gemeente de gids nog wel te laten te drukken maar niet langer naar elk adres te sturen. Exemplaren werden neergelegd in de hal van het gemeentehuis, andere openbare ruimten en een aantal winkels. De adressenlijst werd in een brief aan alle burgers kenbaar gemaakt.

„60 procent is de gids zelf komen halen, zo zie je hoe belangrijk die toch wordt gevonden. We hebben ook nog nooit zo weinig klachten gehad, hooguit de opmerking waarom de gids wel bij Jumbo en niet bij Lidl verkrijgbaar is”, zegt Wingelaar. Ze bekijkt of het aantal afhaalpunten verder wordt uitgebreid en of ook volgend jaar de kalender weer aan de gids moet worden toegevoegd. „Onze indruk is dat de mensen ook deze service fijn vinden en voor ons is het een extra middel om boodschappen aan burgers over te brengen.

Contacten

De gewijzigde manier van distribueren heeft nog volgens haar een bijkomend gunstig effect. „De gids door burgers zelf laten afhalen versterkt sociale contacten. Het buurtcentrum in Nieuwdorp heeft veel meer aanloop doordat de gemeentegids er verkrijgbaar is.”

De huis aan huis verspreide gemeentegids van Stein was in 2016 en 2017 nog een bron van ergernis doordat honderden inwoners geen exemplaar ontvingen. De bezorging werd destijds verzorgd door derden die volgens de gemeente afspraken niet nakwamen. Ook over de inhoud kwamen toen de nodige klachten binnen.