Cijfers weerleggen beeld dat twintigers massaal wegtrekken uit Heerlen

Print
Cijfers weerleggen beeld dat twintigers massaal wegtrekken uit Heerlen

De Smart Services Campus zorgde in 2018 voor 200 opleidingsplaatsen en 150 banen die grotendeels door jongeren vervuld worden. Afbeelding: Bas Quaedvlieg

Heerlen / Hoensbroek -

De gemeente Heerlen kent over de afgelopen jaren een positief migratiesaldo onder twintigers. Vanaf 2012 zijn er in Heerlen bijna 400 jongeren in de leeftijdscategorieën van 20 tot en met 24 en 25 tot en met 29 jaar bijgekomen.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten op raadsvragen van OPH’er Theo de Groot. De cijfers gaan in tegen het beeld dat jongeren massaal uit Heerlen wegtrekken.

Positief saldo

Sinds 2012 is het aantal twintigers in Heerlen met 399 gestegen. In 2012 kwamen er 61 mensen uit de categorieën 20-24 en 25-29 jaar bij, waarna Heerlen hier over 2013 en 2014 en klein negatief migratiesaldo kende. Vanaf 2015 komen er ieder jaar meer twintigers bij, met als hoogtepunt 2017, toen het positieve saldo 116 was. In 2018 kwamen er 89 jongeren bij.

Uitstraling

Als oorzaken voor de stijging van het aantal jongeren wordt een aantal zaken aangewezen. De komst van de Smart Services Campus is er één van. Hier volgden vorig jaar 200 jongeren hun opleiding en werden 150 banen grotendeels door jongeren ingevuld, laat wethouder Jordy Clemens (Jeugdzaken, SP) weten. Ook trekt Zuyd Hogeschool jongeren aan. „En het heeft ook te maken met de verbeterde uitstraling van Heerlen”, vindt Clemens. „De stad staat er een stuk beter op dan jaren geleden.”

OPH’er Theo de Groot stelde zijn vragen naar aanleiding van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam onder jongeren op Heerlense scholen. Daarin geeft 44 procent aan dat hij of zij de stad over tien jaar vrijwel zeker verlaten heeft en dat nog eens 27 procent daarover twijfelt.

Schrikbarend

„Schrikbarende cijfers”, vindt De Groot, die het gemeentebestuur opriep om met een plan van aanpak te komen om jongeren voor de regio te behouden. Clemens laat in de beantwoording weten dat de gemeente vol inzet op goed onderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven. Ook ondersteunt de gemeente evenementen als Cultura Nova en Notorious IBE om de stad aantrekkelijk voor jongeren te houden. Een extra plan daarbovenop is gezien de cijfers over de afgelopen jaren niet nodig, schrijft Clemens.

Het OPH-raadslid laat weten dat de cijfers mooi zijn, maar dat de beantwoording van het college hem nog niet tevreden stemt. „Het zijn cijfers die over het verleden gaan”, zegt De Groot. „Het onderzoek op basis waarvan ik mijn vragen gesteld heb, richt zich op de nabije toekomst. Het zou mooi zijn als we deze cijfers vast kunnen houden, maar wat mij betreft is er nog steeds een plan van aanpak nodig om te voorkomen dat jongeren wegtrekken.”

Studeren

Ook mist De Groot de leeftijdscategorie van 15 tot en met 19 jaar in de beantwoording. „Daarin zitten de jongeren die hun middelbare schooldiploma halen en ergens anders gaan studeren. Ik zal daarom nog aanvullende vragen over dit onderwerp stellen.” De gemeente Heerlen heeft deze cijfers nog niet paraat.