Benoeming priesters voortaan voor zes jaar

Print
Benoeming priesters voortaan voor zes jaar

Bisschop mgr. Harrie Smeets Afbeelding: DE LIMBURGER/ PETER SCHOLS

Roermond / Merum / Swalmen / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

Priesters en diakens binnen het bisdom Roermond worden voortaan nog maar voor zes jaar in een parochie benoemd. Tot nu toe gold een benoeming, in principe, voor onbepaalde tijd. Het aangepaste personeelsbeleid komt er op initiatief van de nieuwe bisschop, mgr. Harrie Smeets.

Vlak voor het verstrijken van de periode van zes jaar volgt een gesprek over het toekomstperspectief: heeft de betrokkene het nog naar de zin op zijn werkplek? Hoe staat het met de inspiratie? Is assistentie nodig of behoefte aan scholing? De beleidswijziging moet fris elan brengen en een overplaatsing minder gevoelig, soepeler laten verlopen.

Vrijblijvend

„Nu kan het gebeuren dat een pastoor een half leven op dezelfde plek zit en zelden iets hoort vanuit Roermond. Als we dan bellen, schrikt iemand en denkt ‘ze willen me zeker weg hebben’”, schetst woordvoerder Matheu Bemelmans. De nieuwe tussentijdse gesprekken mogen beslist niet worden gezien als ‘functioneringsgesprek’. „De bedoeling is dat er van beide kanten vrijblijvend over alles kan worden gesproken, waaronder een verschuiving, maar ook de wens van een emeritaat.”

Het priesterbestand in het bisdom Roermond is afgelopen jaren, vooral door vergrijzing, sterk teruggelopen. Waren het er rond de eeuwwisseling nog 356, onder wie 153 emeriti, in 2017 was het aantal priesters gedaald tot 201 (75 emeriti). Ter vergelijking: in het ‘rijke Roomse’ 1966 telde het bisdom Roermond nog 856 actieve priesters. De werkdruk is zo navenant gegroeid. Afgelopen jaren zijn overal in Limburg, gedwongen ook door dalende inkomsten, parochies gefuseerd of een intensieve samenwerking aangegaan.

In een brief aan alle priesters en diakens benadrukt bisschop Smeets dat het nieuwe benoemingenbeleid aansluit bij ‘de pastorale noden van dit moment’.

India

In een poging de instroom van nieuwe priesters op peil te houden, reisde oud-bisschop mgr. Frans Wiertz jaren geleden naar landen als India en Sri-Lanka om daar jonge mensen uit te nodigen in Kerkrade een priesteropleiding te komen volgen.

Rolduc telt nu twee Limburgse en 48 buitenlandse studenten. De helft van die laatste groep komt uit India. Zij tekenden een contract waarin ze beloven na de wijding minstens tien jaar in Limburg te blijven. De andere helft zijn studenten van de beweging neocatechumenale weg. Zij worden sowieso priester in het bisdom Roermond en blijven in principe hun hele leven hier.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen