Nieuwe opzet openbaar vervoer boulevard Roermond

Print
Nieuwe opzet openbaar vervoer boulevard Roermond

Impressie van het nieuwe busstation. Afbeelding: gemeente Roermond

Roermond / Merum / Swalmen / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

De openbaar vervoer boulevard die volgend jaar wordt aangelegd bij het NS-station in Roermond, krijgt een andere opzet.

Het busstation schuift op in de richting van het spoor waar nu de onbewaakte fietsenstalling ligt. Het wordt aangelegd in de vorm van een waaier (zie foto) en krijgt negen halteplaatsen. De kiss&ride zone en de taxistandplaatsen die ook aan de nieuwe ov-boulevard zouden komen, verhuizen waarschijnlijk naar de oostkant van het NS-station, vooropgesteld dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toestemming geeft voor het saneren van zes sporen. Daartoe heeft de gemeente begin dit jaar een officieel verzoek ingediend bij ProRail. Een definitief besluit wordt pas eind dit jaar verwacht, maar volgens verantwoordelijk wethouder Rens Evers is er 90 procent zekerheid. Mocht de sanering onverwacht niet doorgaan en daarmee de ruimte aan de oostkant vervallen, dan is er volgens Evers geen man overboord. In dat geval kan voor de kiss&ride en de taxi’s altijd nog het oude belastingkantoor aan de Godsweerdersingel (deels) worden gesloopt of uitgeweken worden naar het Stationsplein.

Kelders

De wijzigingen zijn het gevolg van nieuwe omstandigheden, met name de potentiële sanering van de sporen. Bovendien blijken onder het oude belastingkantoor, dat de gemeente heeft aangekocht om na sloop ruimte te creëren voor de ov-boulevard, kelders te zitten. Bussen zijn te zwaar om daar overheen te rijden. Dan zouden de kelders vol beton gestort moeten worden. Een kiss&ride kan wel. Blijft het pand behouden, dan kan het weer worden verkocht. Volgens Evers hebben zich al belangstellenden gemeld.

Wil de gemeente de toegezegde provinciale subsidie niet verliezen, dan moet er volgend jaar worden gestart met de herinrichting van het busstation. De onbewaakte fietsenstalling verdwijnt dit jaar al. De bewaakte stalling, die wordt verbouwd, wordt de eerste 24 uur gratis. Voor bromfietsen en scooters wordt nog een plek gezocht.

Voetgangerstunnel

De aanpassing van het busstation vormt de eerste fase van het transformatie van het NS-station naar mobiliteitsknooppunt. Voor de tweede fase - ontwikkeling oostzijde en een nieuwe voetgangerstunnel parallel aan de Stationstunnel - moeten nog onderzoeken worden verricht. Bovendien moet er eerst duidelijkheid zijn over de sanering van sporen.