woonbond

Honderdduizenden kansrijk voor verlaging huur

Print
Honderdduizenden kansrijk voor verlaging huur

Afbeelding: Koen Suyk

Zo’n 300.000 huurders in ons land komen in aanmerking voor bevriezing of verlaging van hun huur.

Dat heeft de Woonbond becijferd. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur.

Wie wil weten of hij tot deze groep behoort, kan dat vanaf maandag 25 maart checken op de site van de Woonbond.

Compensatie

De belangenclub van huurders kwam eind vorig jaar met de woningcorporaties overeen dat mensen met een laag inkomen en een huur boven de 720,42 euro worden gecompenseerd voor de forse huurstijgingen van de afgelopen jaren. Onder laag inkomen wordt een inkomen verstaan dat laag genoeg is voor huurtoeslag.

De Woonbond denkt dat zo’n 13 procent van de sociale huurders in aanmerking komt voor huurbevriezing (waarbij de huur dit jaar niet zal stijgen) dan wel -verlaging. Huurders zullen daar wel zelf om moeten vragen bij hun woningcorporatie. Om ze een handje te helpen, heeft de Woonbond op zijn website een speciaal loket geopend waar mensen met het invullen van een paar vragen meteen kunnen zien of zij tot de groep behoren. Als dat het geval is, krijgen ze een modelbrief die ze naar hun corporatie kunnen sturen.

Grens

Huurders die een inkomen hebben onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens (afhankelijk van aantal inwonende gezinsleden 607 euro of 651 euro) kunnen voor bevriezing van de huur in aanmerking komen. Huurders met een laag inkomen die te maken hebben met een huurprijs boven de socialehuurgrens van 720,42 kunnen een huurverlaging aanvragen.

Ook huurders met een huurprijs boven de socialehuurgrens en een inkomen tot 38.035 euro kunnen huurbevriezing krijgen.