MFC/gemeenschapshuis in de kern Pey een feit

Print
MFC/gemeenschapshuis in de kern Pey een feit

Zaal De Peyerhaof wordt het nieuwe MFC van de kern Pey. Afbeelding: Ton Tonnaer

Echt / Koningsbosch / Sint Joost / Susteren / Slek / MariaHoop / Baakhoven / Dieteren / Illikhoven / Vissersweert / Roosteren / Nieuwstadt / Aasterberg / Berkelaar / Hingen / Ophoven -

Vorig jaar heeft de klankbordgroep Pey, op verzoek van de gemeente, onder verenigingen en instellingen geïnventariseerd of er nu óf in de toekomst behoefte is aan een multifunctioneel centrum in de kern Pey. Op deze vraag is een positief antwoord gekomen. Zaal De Peyerhaof gaat in de toekomst fungeren als MFC voor de kern Pey.

De gemeente Echt-Susteren is in het kader van de gebiedsvisie Pey aan de slag gegaan om zaal de Peyerhaof aan te kopen. Een en ander is beklonken op 1 januari dit jaar. Om vanaf die datum te kunnen beschikken over de zalen is er door de gemeente een beroep gedaan op SPZ (Stichting Peyer Zaal) voor wat betreft beheer en exploitatie. Deze stichting beheert ook de fanfarezaal. Op zeer korte termijn moet er echter een eigen beheerstichting worden geformeerd. Op verzoek van de klankbordgroep zijn er kandidaten gezocht om als kwartiermakers de toekomstige stichting vorm en inhoud te geven. Louis Koppen en Jan Pirovano zijn bereid gevonden om in samenwerking met alle belanghebbenden de formele zaken uit te werken. Dit moet leiden tot de oprichting van een stichting en daarmee samenhangend de invulling van een bestuur. Uitgangspunt is dat het tot stand te komen Multifunctioneel Centrum (MFC) op de eerste plaats ten goede komt van de inwoners, verenigingen en particulieren van de kern Pey te weten Slek, Hingen, Schilberg en Pey. Te zijner tijd is het de bedoeling dat het MFC/gemeenschapshuis uitgroeit tot een laagdrempelig trefpunt voor jong en oud. Ook zal er, net als in de andere kernen, vanuit de gemeente een zogenaamd huiskamer- en huiskamer-plus project worden opgestart. Om dit project te kunnen verwezenlijken is de hulp en inzet van de inwoners en verenigingen van de kern Pey nodig. Daarvoor is men op zoek naar vrijwilligers die hun schouders willen zetten onder het reilen en zeilen van het MFC/gemeenschapshuis. Denk daarbij aan het gereedmaken van de diverse lokalen, buffetdiensten verrichten, klein onderhoud, begeleiden en toezicht houden op de activiteiten. Belangstelling? Stuur dan een e-mail naar mfcpey@gmail.com De inwoners van de kern Pey wordt tevens gevraagd een treffende naam te bedenken voor het MFC. Ideeën kunnen ook gestuurd worden naar bovenstaand mailadres. Tijdens de feestelijke opening van het MFC wordt de prijswinnende naam bekendgemaakt.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje