Geen collectieve vaccinatie tegen meningokokken-B

Een inenting in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. © AD/Jan Ruland van den Brink

De inenting tegen meningokokken type B komt niet in het Rijksvaccinatieprogramma.

Edwin van der Aa

De inenting tegen meningokokken type B komt niet in het Rijksvaccinatieprogramma.

Volgens de ChristenUnie-bewindsman is er nog onduidelijkheid rondom de werkzaamheid van dit vaccin. Verder zou deze vaccinatie relatief veel bijwerkingen geven, zoals hoge koorts. Ook is het vaccin niet kosteneffectief.

Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking veroorzaken. Er zijn verschillende typen meningokokken. Meningokokken B komt vooral voor bij kinderen jonger dan vijf jaar.

Tieners en peuters worden wel ingeënt tegen de andere typen meningokokken - type A C, W en Y. In het Rijksvaccinatieprogramma wordt al sinds 2002 gevaccineerd tegen meningokokken type C. Sinds 3 jaar is er een toename van het aantal besmettingen en ziektegevallen door de meningokok type W. Daarom is die ook variant meegenomen in het vaccin.

Hoorzitting

Meningokok­ken­ziek­te is een verzamel­naam voor ziekten die worden veroor­zaakt door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan bloedver­gif­ti­ging of hersen­vlies­ont­ste­king veroorza­ken

Afgelopen januari pleitten meerdere vaccinatie-experts er tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer nog voor dat het kabinet extra infectieziekten opneemt in het Rijksvaccinatieprogramma. Vooral de inenting tegen de meningokokken B-bacterie werd destijds genoemd. Daar is dan wel extra budget voor nodig.

De vaccinatie tegen meningokokken B wordt opnieuw beoordeeld als er meer gegevens over de effectiviteit beschikbaar zijn, na verwachting over drie jaar. Het RIVM houdt verder altijd goed in de gaten of er nieuwe relevante wetenschappelijke publicaties zijn.

Snel actie

Blokhuis hecht er ook aan te melden dat het RIVM nauwlettend in de gaten houdt hoe vaak meningokokkenziekte voorkomt. Als er sprake is van een substantiële toename, dan kan de bewindsman snel actie ondernemen.

,,Gezien de ernst van de ziekte begrijp ik tegelijkertijd goed wanneer mensen op individueel niveau een andere afweging maken over het vaccineren van zichzelf of hun kinderen. Het vaccin tegen meningokokken B is op eigen kosten verkrijgbaar via de huisarts of een vaccinatiecentrum (zoals een GGD)”, aldus de staatssecretaris.